Næringsdeklarasjon for ferdigpakket mat

Her får du informasjon om hvordan du skal merke med næringsdeklarasjon hvis du jobber med produksjon og import av mat.

Publisert

Næringsdeklarasjonen gjør det enklere for forbrukerne å finne ut hva maten inneholder av næringsstoffer, og å sammenlikne ulike matvarer. Næringsdeklarasjonen angir hva ferdigpakkede matvarer inneholder av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt. Den obligatoriske informasjonen kan utvides med visse andre stoffer som ulike typer fettsyrer, kostfiber og innholdet av vitaminer og mineraler. 

For å gjøre det lett for forbrukerne å sammenligne næringsinnholdet i ulike produkter, skal deklarasjonen alltid settes opp på samme måte, og angis per 100 g eller per 100 ml av matvaren. Dette gjelder også når produsentene frivillig velger å angi næringsinnholdet i matvarer. 

Obligatoriske krav til næringsdeklarasjon

Den obligatoriske næringsdeklarasjonen skal gi forbrukerne informasjon om innholdet av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, proteiner og salt. 

Næringsdeklarasjonen skal:  

 • Være lett leselig og klart synlig 
 • Ha norsk tekst  
 • Minst angi innholdet av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, proteiner og salt 
 • Angi total mengde natrium som salt. Salt = natrium x 2,5. Salt beregnes av det totale natriuminnholdet i matvaren (råvarer, tilsetningsstoffer og tilsatt salt)  
 • Ha opplysningene i samme rekkefølge som angitt i matinformasjonsforskriften. Se vedlegg XV
 • Angi innholdet av energi og mengde næringsstoffer per 100 g eller 100 ml.
 • Ikke inneholde flere opplysninger enn regelverket. Se artikkel 30.  
 • Gjelde for matvaren slik den blir omsatt. Næringsinnholdet kan i stedet deklareres for spiseferdig produkt, om det er mer hensiktsmessig. Forutsetningen er da at produsenten gir en utførlig beskrivelse av tilberedningsmåten i merkingen. Det må komme tydelig fram at opplysningene gjelder det spiseferdige produktet. 

Hovedregelen er at næringsdeklarasjonen skal være satt opp i tabellformat og ha tall og bokstaver som er minst 1,2 mm. Hvis det ikke er plass til tabell, kan næringsdeklarasjon angis på linje.

Eksempel på oppsett av den obligatoriske næringsdeklarasjonen:

Skjermbilde 2022-04-08 kl. 13.35.41.png
Oppsett av næringsmiddeldeklarasjon på tomatsuppe

Supplerende opplysninger

Den obligatoriske næringsdeklarasjonen kan utvides med ett eller flere av følgende stoffer:

Enumettede fettsyrer, flerumettede fettsyrer, polyoler, stivelse eller kostfiber  

 • Vitaminer og mineraler, forutsatt at produktet inneholder «betydelige mengder». For matvarer er betydelig mengde 15 prosent av referanseverdien. For drikkevarer er betydelig mengde 7,5 prosent av referanseverdien.  
 • Ved bruk av ernærings- og helsepåstander er det alltid obligatorisk å merke produktet med næringsdeklarasjon. Næringsstoffet eller annet stoff som påstanden omfatter skal deklareres inni eller i nærheten av tabellen.  

Andre næringsstoffer enn de som er angitt i vedlegg XV kan ikke inngå i selve næringsdeklarasjonen, men stoff og mengde skal være deklarert i nærheten av næringsdeklarasjonen. Se vedlegg XV 

Innholdet av energi og mengde næringsstoffer skal angis per 100 g eller 100 ml. I tillegg kan det angis per porsjon. I slike tilfeller skal det komme tydelig frem i nærheten av næringsdeklarasjonen hva produsenten regner som en porsjon og/eller forbruksenhet og i tillegg til det totale antallet porsjoner/forbruksenheter i pakningen. Eksemplene over er ikke en uttømmende oversikt. Det finnes også diverse andre supplerende opplysninger som frivillig kan angis i tråd med krav i forskriften. 

Frivillig gjentakelse av næringsdeklarasjonen  

Det er tillatt å gjenta visse opplysninger fra næringsdeklarasjonen andre steder på pakningen. Det er et krav at denne gjentakelsen skal være i det primære synsfelt, og den erstatter ikke den obligatoriske næringsdeklarasjonen. Det er ikke til hinder for at den obligatoriske næringsdeklarasjonen også kan angis i det primære synsfelt. Det primære synsfelt vil typisk være det område på emballasjen som forbrukeren ser først - «forsiden» på pakningen. De opplysninger som kan gjentas er  

 • energiverdien alene, eller  
 • energiverdien sammen med fett, mettede fettsyrer, sukkerarter og salt. 

Unntak fra kravet 

 • Kravet om obligatorisk næringsdeklarasjon gjelder ikke for:  
 • Alkoholholdige drikkevarer som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol.  
 • Kosttilskudd og naturlig mineralvann.  
 • Ikke ferdigpakkede næringsmidler, inkludert matvarer som selges over disk.  
 • Matvarer som er listet opp i vedlegg V (artikkel 16 nr. 3). 

Eksempler på unntak jf. vedlegg V:  

 • Uforedlet frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, egg  
 • Uforedlede nøtter, mandler  
 • Vann, kun tilsatt karbondioksid eller aroma  
 • Krydder eller krydderblandinger  
 • Salt (natriumklorid) – og erstatninger som kaliumsalt og magnesiumsalt  
 • Pulverkaffe, hele eller malte kaffebønner  
 • Te, hvis ikke tilsetninger endrer næringsverdiene  
 • Eddik, eventuelt kun tilsatt aroma  
 • Gjær – vanlig pressgjær og tørrgjær  
 • Tyggegummi, men ikke hvis merket med ernæringspåstander som for eksempel sukkerfri 
 • Næringsmidler i emballasje eller beholdere med en største overflate på mindre enn 25 cm2 
 • Næringsmidler, herunder håndverksmessig framstilte næringsmidler, som produsenter av små mengder varer leverer direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljforretninger som leverer direkte til sluttforbrukeren. 

Hvis ferdigpakkede matvarer, som er unntatt fra kravet om næringsdeklarasjon etter matinformasjonsforordningen, merkes med ernærings- eller helsepåstander, utløses likevel kravet om å næringsdeklarere. 

Mer informasjon:

Veileder om næringsdeklarasjon

Næringsdeklarasjon – unntak for små mengder matvarer

 

Slik gjør du

Bruk Matvaretabellen for å regne ut næringsinnholdet 

Skal du regne ut næringsinnholdet når du skal merke maten kan du bruke Matvaretabellen.no. Den inneholder verdier for energi og næringsstoffer for nærmere 1500 matvarer, ingredienser og retter. Rekkefølgen på næringsstoffene i Matvaretabellen er den samme som i den nye obligatoriske næringsdeklarasjonen. 

Regne ut næringsinnholdet på matvaretabellen.no

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, kapittel IV