Krav til merking ved netthandel 

Mat og drikkevarer som selges via nett, postordre og telefonsalg omfattes av de samme kravene til merking som ved kjøp i tradisjonelle butikker.  

Publisert

Forbrukerne har krav på samme informasjon om et næringsmiddel, enten det er kjøpt i butikk eller på nettet. 

Salg via e-handel eller netthandel, postordre og telefonsalg kalles i regelverket omsetning ved fjernkommunikasjonsmidler eller fjernsalg. Ved fjernsalg er ikke selger og kjøper til stede i samme lokale, som vanlig ved kjøp og salg. 

Ved fjernsalg skal de samme opplysningene, som skal merkes på, eller følge et næringsmiddel, gis til forbrukeren før kjøpet avsluttes. Det vil si at informasjonen skal være formidlet før varene er bestilt og betalt. Forbrukerne skal uten hinder kunne la være å kjøpe produktet hvis matinformasjonen medfører at de ikke ønsker det. 

Dette gjelder for ferdigpakkede næringsmidler 

Et ferdigpakket næringsmiddel er produsert og pakket før varen er bestilt eller kjøpt. Dette er kravene: 

 • Visse obligatoriske opplysninger alltid skal gis om næringsmiddelet. Dette er informasjon om nettovekt, ingrediensliste, næringsdeklarasjon, betegnelse, stoffer som kan fremkalle allergi etc. 
 • Ved nettsalg er det ikke krav om å oppgi holdbarhetsdato på nettsidene. Først når det ferdigpakkede produktet leveres kunden, skal opplysningen være tilgjengelig. 
 • Opplysningene skal være plassert på et iøynefallende sted, være godt leselige og lett synlige. Det vil vanligvis ikke være tilstrekkelig å bare sette inn et bilde av produktet på nettsidene. Da vil ikke opplysningene om produktet gis på en godt leselig og lett synlig måte, og kravet i matinformasjonsforordningen er ikke oppfylt. 
 • Forbrukerne skal få opplysningene de har krav på før kjøpet, på en «relevant måte». Informasjonen kan gis direkte på nettsiden. Det er også mulig å lenke til en annen side hvor opplysningene finnes. 
 • Ved bestilling via telefon må forbrukerne kunne få opplysningene direkte på telefon. 
 • Ved salg via katalog, hvor det ikke vises til nettsider eller mulighet for telefonkontakt, må de obligatoriske opplysningene gis i selve katalogen. Hvis en butikk i et salgsinnstikk i en avis, henviser til sin netthandel, holder det at de obligatoriske opplysningene gis på nettbutikkens sider.  
 • Opplysningene skal være gitt før kjøpet avsluttes. Enten ved skriftlig informasjon på en nettside, muntlig på telefonen eller i skriftlig materiell. Som nevnt over, gjelder dette ikke for angivelse av holdbarheten. 
 • På ferdigpakkede næringsmidler skal som ellers de obligatoriske opplysningene være merket på selve produktet eller på medfølgende materiell. 

Plattformer på nettet, som er formidlere av markedsføring av næringsmidler, er vanligvis ikke ansvarlig for matinformasjonen som gis om produktene. Men, dette forutsetter at den som driver plattformen ikke gir opplysninger som kan anses som matinformasjon. Den som driver plattformen kan for eksempel ikke skrive «Prøv kosttilskuddet «Sunne bein» som inneholder 100 mg styrkende kalsium», da gir han matinformasjon og vil kunne få et ansvar for denne. Den som er ansvarlig for å gi korrekt matinformasjon, kan være produsenten som bruker plattformen for å markedsføre produktene sine.

Dette gjelder ikke ferdigpakkede matvarer 

For ikke ferdigpakkede matvarer som selges via nett er det i første rekke informasjonen om allergener, som skal angis ved bestilling og ved levering.  

Som ikke ferdigpakkede matvarer regnes produkter som i butikken tilbys uten emballasje og som pakkes direkte i forbindelse med salget. Dette kan være smågodt, nøtter, frukt og grønt i løsvekt. Men det kan også være ferdigsmurte rundstykker, middagsporsjoner etc. Produktene må pakkes inn før levering, men ansees i denne sammenheng som ikke ferdigpakkede næringsmidler.  

Også matvarer som pakkes inn på forespørsel fra forbruker, regnes som ikke ferdigpakket. En matvare anses for pakket på forespørsel fra forbrukeren, når pakkingen av matvaren først skjer etter at forbrukeren har bestilt/bedt om matvaren. 

Eksempler på ikke ferdigpakkede matvarer som bestilles via nett eller telefon: 

 • Skinke eller ost som deles og pakkes for den enkelte kunden. 
 • Pizza som bestilles, for så å pakkes og leveres kunden. 

For noen ikke ferdigpakkede næringsmidler er det særlige merkekrav 
Det gjelder blant annet frukt, grønt, ferskt kjøtt og fisk, der det er regelverk som gir særlige krav til opplysninger. Det gjelder blant annet opprinnelse av produktet. Disse opplysningene skal også foreligge før kjøpet avsluttes ved netthandel.  

Særlige forhold som angår næringsmidler som omfattes av leveringstjenester 

Det er mange ulike omsetningsformer som kan komme inn under begrepet leveringsordninger. Men i all hovedsak omfatter det mat som pakkes og leveres på forespørsel enten for en kortere eller lengre periode: Det kan for eksempel være: 

 • Matvarer som produseres og pakkes i porsjonspakninger på institusjonskjøkken, og leveres direkte til hjemmeboende eldre. 
 • Mat som produseres og pakkes for levering til barnehager og skoler 

Følgende krav gjelder denne typen leveringstjenester. 

 • Ved bestillingen må forbrukeren få opplysninger om produktet som er tilstrekkelig til å kunne velge hvilke matvarer de ønsker å bestille, samt at innholdet av allergener skal spesifikt angis.  
 • Når den leveres, skal selve matvaren bare følges av opplysninger om allergenene.  
 • Maten kan også merkes med andre opplysninger på frivillig basis, f.eks. holdbarhetsdato. 

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 14