Til hovedinnhold

Sveio

Trettøy

Publisert
Gjelder til og med
  • Østers: ikke spis

Mobil-appene er avviklet

De tidligere appene for blåskjellvarselet er nå avviklet. Det nye blåskjellvarselet er tilpasset mobil, så lagre gjerne denne siden som bokmerke på mobilen din.

Østers: ikke spis

Begrunnelse

Algeforekomster av Dinophysis er påvist over faregrensen. Innholdet av PSP-gift i skjell er målt til rett under faregrensen. Nye analyser må vise resultater under faregrensene før anbefalingen kan endres. Alexandrium- og Dinophysi-alger kan produsere gift som kan tas opp i skjellene og gi PSP- og DSP-forgiftninger etter inntak av skjell.

Prøveresultater

Vannprøve, celler per liter

Vannprøve tas i hele dypet hvor skjellene holder til. Resultatet viser antall celler av aktuelle algeforekomst som er påvist per liter sjøvann. Overskrides antall celler angitt faregrense, kan det resultere i giftige skjell.

Dinophysis acuminata

4840

Grenseverdien er 1000 celler per liter

Dinophysis acuta

Ikke påvist

Dinophysis norvegica

240

Grenseverdien er 4000 celler per liter

Protoceratium reticulatum

Ikke påvist

Grenseverdien er 1000 celler per liter

Azadinium spp.

Ikke påvist

Pseudo-nitzschia spp.

Ikke påvist

Grenseverdien er 1 000 000 celler per liter

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen

Ikke påvist

Alexandrium spp.

Ikke påvist

Alexandrium tamarense-gruppen

Ikke påvist

Grenseverdien er 200 celler per liter

Håvtrekk-påvisning

Håvtrekk utføres ved å samle algemateriale i en håv, som trekkes flere ganger gjennom vannmassene. Analyseresultatet angis på en skala fra null til fem (0-5). Jo høyere tall, jo mer av den skadelige algen er til stede.

Alexandrium spp.

Ikke påvist

0 = ikke påvist, 1 = detektert,  2 = flere celler, 3 = 1–10 %, 4 = 10–50 %, 5 = 50–100 %

Kjemisk analyse

Skjellprøver tas ut og analysers for algegifter (toksiner) med kjemiske analysemetoder. Hvis det er giftproduserende alger til stede i vannmassene, vil skjellene kunne ta opp giften, og vi vil bli syke om vi spiser skjellene. Dette måles i µg (mikrogram) per kilo skjellmat.

DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)

<20

Faregrensen er 160 µg / kg 

AZA (Azaspiracid)

21

Faregrensen er 160 µg per kg

PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)

358

Faregrensen er 400 µg per kg 

ASP (Amnesic Shellfish Poisoning)

<2500

Faregrensen er 20000 µg per kg

Analyser av gift i skjell

Skjellprøver tas ut og analysers for algegifter (toksiner) med kjemiske analysemetoder. Hvis det er giftproduserende alger til stede i vannmassene, vil skjellene kunne ta opp giften, og vi vil bli syke om vi spiser skjellene. Dette måles i µg (mikrogram) per kilo skjellmat.

YTX (Yessotoxin)

<100

Faregrensen er 3750 µg per kg

Forurensning av bakterier og virus (mikroorganismer)

Bakterier og virus fra tarmen hos mennesker og varmblodige dyr kan forurense skjell og gjøre oss syke hvis vi spiser dem. Slik forurensning kommer for eksempel fra kloakk, beitedyr og avrenning til sjøen fra omgivelsen. Skjellprøvene analyseres for E. coli, som er en indikator for bakterier og virus. MPN står for "Most Probable Number" (mest sannsynlige antall).

E. coli

<18

Grenseverdien er 230 MPN per 100 g

Tidligere målinger

  • Østers: ikke spis

  • Østers: kan spises

  • Østers: ikke målt

  • Østers: ikke målt