Til hovudinnhald

Øygarden

Ulvsundet

Publisert
Gjelder til og med
  • Blåskjell: begrens inntaket
  • Kamskjell: kan spises

Mobil-appene er avviklet

De tidligere appene for blåskjellvarselet er nå avviklet. Det nye blåskjellvarselet er tilpasset mobil, så lagre gjerne denne siden som bokmerke på mobilen din.

Blåskjell: begrens inntaket

Begrunnelse

Det ble i uke 11 påvist en del PSP-gift i skjellprøven, men under faregrensen. I og med at Alexandrium-alger på denne årstiden er i blomstring, anbefales det ikke å spise mer en 15-20 mellomstore skjell. Alexandrium-alger kan produsere gift som kan tas opp i skjellene og gi PSP-forgiftninger etter inntak av skjell

Prøveresultater

Vannprøve, celler per liter

Vannprøve tas i hele dypet hvor skjellene holder til. Resultatet viser antall celler av aktuelle algeforekomst som er påvist per liter sjøvann. Overskrides antall celler angitt faregrense, kan det resultere i giftige skjell.

Dinophysis acuminata

320

Grenseverdien er 1000 celler per liter

Dinophysis acuta

Ikke påvist

Dinophysis norvegica

160

Grenseverdien er 4000 celler per liter

Protoceratium reticulatum

Ikke påvist

Grenseverdien er 1000 celler per liter

Azadinium spp.

Ikke påvist

Pseudo-nitzschia spp.

280

Grenseverdien er 1 000 000 celler per liter

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen

Ikke påvist

Alexandrium spp.

40

Alexandrium tamarense-gruppen

Ikke påvist

Grenseverdien er 200 celler per liter

Håvtrekk-påvisning

Håvtrekk utføres ved å samle algemateriale i en håv, som trekkes flere ganger gjennom vannmassene. Analyseresultatet angis på en skala fra null til fem (0-5). Jo høyere tall, jo mer av den skadelige algen er til stede.

Alexandrium spp.

Ikke påvist

0 = ikke påvist, 1 = detektert,  2 = flere celler, 3 = 1–10 %, 4 = 10–50 %, 5 = 50–100 %

Kjemisk analyse

Skjellprøver tas ut og analysers for algegifter (toksiner) med kjemiske analysemetoder. Hvis det er giftproduserende alger til stede i vannmassene, vil skjellene kunne ta opp giften, og vi vil bli syke om vi spiser skjellene. Dette måles i µg (mikrogram) per kilo skjellmat.

DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)

Ikke analysert

Faregrensen er 160 µg / kg 

AZA (Azaspiracid)

Ikke analysert

Faregrensen er 160 µg per kg

PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)

Ikke analysert

Faregrensen er 400 µg per kg 

ASP (Amnesic Shellfish Poisoning)

Ikke analysert

Faregrensen er 20000 µg per kg

Analyser av gift i skjell

Skjellprøver tas ut og analysers for algegifter (toksiner) med kjemiske analysemetoder. Hvis det er giftproduserende alger til stede i vannmassene, vil skjellene kunne ta opp giften, og vi vil bli syke om vi spiser skjellene. Dette måles i µg (mikrogram) per kilo skjellmat.

YTX (Yessotoxin)

Ikke analysert

Faregrensen er 3750 µg per kg

Forurensning av bakterier og virus (mikroorganismer)

Bakterier og virus fra tarmen hos mennesker og varmblodige dyr kan forurense skjell og gjøre oss syke hvis vi spiser dem. Slik forurensning kommer for eksempel fra kloakk, beitedyr og avrenning til sjøen fra omgivelsen. Skjellprøvene analyseres for E. coli, som er en indikator for bakterier og virus. MPN står for "Most Probable Number" (mest sannsynlige antall).

E. coli

Ikke analysert

Grenseverdien er 230 MPN per 100 g

Kamskjell: kan spises

Begrunnelse

Det er ikke påvist algeforekomster i sjø eller gift i skjell over gjeldende faregrenser

Prøveresultater

Vannprøve, celler per liter

Vannprøve tas i hele dypet hvor skjellene holder til. Resultatet viser antall celler av aktuelle algeforekomst som er påvist per liter sjøvann. Overskrides antall celler angitt faregrense, kan det resultere i giftige skjell.

Dinophysis acuminata

200

Grenseverdien er 1000 celler per liter

Dinophysis acuta

Ikke påvist

Dinophysis norvegica

120

Grenseverdien er 4000 celler per liter

Protoceratium reticulatum

Ikke påvist

Grenseverdien er 1000 celler per liter

Azadinium spp.

Ikke påvist

Pseudo-nitzschia spp.

280

Grenseverdien er 1 000 000 celler per liter

Pseudo-nitzschia seriata-gruppen

480

Alexandrium spp.

Ikke påvist

Alexandrium tamarense-gruppen

Ikke påvist

Grenseverdien er 200 celler per liter

Håvtrekk-påvisning

Håvtrekk utføres ved å samle algemateriale i en håv, som trekkes flere ganger gjennom vannmassene. Analyseresultatet angis på en skala fra null til fem (0-5). Jo høyere tall, jo mer av den skadelige algen er til stede.

Alexandrium spp.

Ikke påvist

0 = ikke påvist, 1 = detektert,  2 = flere celler, 3 = 1–10 %, 4 = 10–50 %, 5 = 50–100 %

Kjemisk analyse

Skjellprøver tas ut og analysers for algegifter (toksiner) med kjemiske analysemetoder. Hvis det er giftproduserende alger til stede i vannmassene, vil skjellene kunne ta opp giften, og vi vil bli syke om vi spiser skjellene. Dette måles i µg (mikrogram) per kilo skjellmat.

DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)

Ikke analysert

Faregrensen er 160 µg / kg 

AZA (Azaspiracid)

Ikke analysert

Faregrensen er 160 µg per kg

PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)

Ikke analysert

Faregrensen er 400 µg per kg 

ASP (Amnesic Shellfish Poisoning)

Ikke analysert

Faregrensen er 20000 µg per kg

Analyser av gift i skjell

Skjellprøver tas ut og analysers for algegifter (toksiner) med kjemiske analysemetoder. Hvis det er giftproduserende alger til stede i vannmassene, vil skjellene kunne ta opp giften, og vi vil bli syke om vi spiser skjellene. Dette måles i µg (mikrogram) per kilo skjellmat.

YTX (Yessotoxin)

Ikke analysert

Faregrensen er 3750 µg per kg

Forurensning av bakterier og virus (mikroorganismer)

Bakterier og virus fra tarmen hos mennesker og varmblodige dyr kan forurense skjell og gjøre oss syke hvis vi spiser dem. Slik forurensning kommer for eksempel fra kloakk, beitedyr og avrenning til sjøen fra omgivelsen. Skjellprøvene analyseres for E. coli, som er en indikator for bakterier og virus. MPN står for "Most Probable Number" (mest sannsynlige antall).

E. coli

Ikke analysert

Grenseverdien er 230 MPN per 100 g

Tidligere målinger

  • Blåskjell: begrens inntaket
  • Kamskjell: kan spises

  • Blåskjell: begrens inntaket
  • Kamskjell: kan spises

  • Blåskjell: ikke målt
  • Kamskjell: ikke målt

  • Blåskjell: ikke målt
  • Kamskjell: ikke målt