Symptomer på skjellforgiftning

Bli kjent med symptomer på de ulike forgiftningene som kan forekomme når du spiser skjell du har plukket selv. Skjell du kjøper i butikken er kontrollert og er trygge å spise.

Publisert

Blåskjellvarselet har eksistert i over 30 år. Mattilsynet kjenner ikke til alvorlige skjellforgiftninger etter inntak av selvplukkede skjell, så lenge skjellene er plukket der vi har anbefalt at de plukkes. Lokale forskjeller forekommer, så plukk nærmest mulig uttaksstedene for å være på den sikre siden.

En alvorlig PSP-forgiftning kan være livstruende. Ring 113 ved lammelser, koordinasjonsproblemer og/eller pustebesvær.

Giftinformasjonssentralen er åpen hele døgnet, sju dager i uken, og kan kontaktes for veiledning på telefon 22 59 13 00.

PSP-forgiftning

PSP står for Paralytic Shellfish Poisoning, og er en paralyserende (lammende) algegift. De fleste forgiftninger av PSP er lette og vil gå over av seg selv innen 3–4 dager. En alvorlig PSP-forgiftning kan være livstruende, og øyeblikkelig hjelp er nødvendig.

Symptomene opptrer innen cirka 30 minutter.

Dette er symptomene du skal se etter:

 • nummenhet i lepper og munn
 • prikking/nummenhet i fingertupper og tær
 • svimmelhet
 • muskelsvakhet

Ved alvorlige forgiftninger opptrer i tillegg

 • pustebesvær
 • koordinasjonsproblemer
 • muskulære lammelser

Alger som produserer PSP-toksiner

I Norge er Alexandrium-alger hovedårsaken til PSP-forgiftninger fra skjell. Disse algene varierer mye i utbredelse og mengde. 

DSP-forgiftning

DSP står for Diarrhetic Shellfish Poisoning, og er en diarégivende algegift. 

Dette er symptomene du skal se etter:

 • diaré
 • kvalme
 • oppkast
 • magesmerter

Symptomene opptrer mellom 30 minutter til noen timer etter inntak av skjell, og varer vanligvis fra 1–3 dager.

Alger som produserer DSP-toksiner

Det er hovedsakelig Dinophysis-alger, spesielt Dinophysis acutaDinophysis acuminata og Dinophysis norvegica, som står for DSP-toksiner her i landet. 

ASP-forgiftning

ASP står for Amnesic Shellfish Poisoning.

Dette er symptomene du skal se etter:

 • kvalme
 • oppkast
 • magekramper og diaré
 • Ved stor mengde gift kan også forvirring og hukommelsestap forekomme

Symptomer opptrer innen ett døgn etter inntak.

Alger som produserer ASP-toksiner

Algen som forårsaker ASP-forgiftning er i hovedsak en algeslekt kalt Pseudonitzschia.

AZA-forgiftning

AZA står for Azaspiracid-toksiner.

Dette er symptomene du skal se etter:

 • kvalme
 • oppkast
 • alvorlig diaré og magekramper, svært likt symptomene på DSP

Symptomene opptrer mellom få timer og opptil ett døgn etter inntak.

Alger som produserer AZP-toksiner

I Norge er hovedsakelig algeslekten Azadinium, som lager AZA-toksiner. 

YTX-forgiftning

YTX står for Yessotoxin.

 • I og med at ingen humane forgiftninger med YTX er kjent, har man ingen formening om eventuelle symptomer.

Alger som produserer YTX-toksiner

Det er algen Protoceratium reticulatum, som produserer YTXs (yessotoksiner) her i landet.

Referanse: Algetoksinlaboratoriet | NMBU (nmbu.no)

Les mer om prøvene vi tar i blåskjellvarselet