Transport og lager

Transport av mat blir sett på som næringsmiddelvirksomhet og er derfor omfattet av de samme reglene som produksjon, håndtering, lagring, og omsetning av næringsmidler.

Krav til transport og lager

Det er i prinsippet ingen forskjell mellom kravene som stilles til håndtering av matvarer når de befinner seg på et lager for oppbevaring, og når matvarene er under transport.

Mer om transport og lagring

Regelverk, skjema og veiledere

Regelverk

Skjema

Veiledere