Til hovedinnhold

Transport av lett bedervelige matvarer (ATP)

Transportmidler som brukes til internasjonal transport av spesielt angitte lett bedervelige næringsmidler skal være godkjent i henhold til ATP-forskriften.

Publisert