Til hovedinnhold

Generell informasjon om lagervirksomhet

Frittstående kjøle- og fryselager for animalske næringsmidler (unntatt for honning og egg) skal godkjennes.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Lokaler og planløsning
  2. Oppbevarings­temperatur
  3. Kjølelagring
  4. Fryselagring
  5. Personlig hygiene
  6. Hold skadedyr vekk

Mattilsynet har tidligere ikke krevd at frittstående kjøle- og fryselager skal godkjennes, kun registreres. Mattilsynet har endret praksis og krever at alle frittstående kjøle- og fryselager skal godkjennes. Vi viser til krav om godkjenning av næringsmidler som håndterer animalske næringsmidler i animaliehygieneforordningen artikkel 4.

Krav om godkjenning gjelder alle kjøle- og fryselager som lagrer animalske næringsmiddel, unntatt de som lagrer egg, honning eller kjøtt fra sjøpattedyr. Kravet gjelder ikke lager som er en integrert del av en produksjonsvirksomhet.

Ved søknad om godkjenning, skal det samtidig registreres om lageret kan oppbevare ufortollede varer. Hensikten med dette er at Mattilsynet skal få en oversikt over hvilke tollager som tar imot næringsmiddel. 

Du registrerer din virksomhet ved å logge inn i Mattilsynets skjematjenester herfra:

Registrering av næringsmiddelvirksomhet