Til hovedinnhold

Krav til transport av mat

Transport er et viktig ledd i matvarekjeden. Regelverket er laget for å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Alle transportmidler må følge regelverket
  2. Temperaturkrav til transporten og transport­midlene
  3. Temperaturmålinger
  4. Automatiske temperaturmålinger
  5. Krav til dokumenter ved transport
  6. Ulike transportmidler
  7. Transport av dagligvarer fra butikk til kunde

Denne oversikten gir deg svar på de mest sentrale spørsmålene som gjelder transport av næringsmidler. Den tar spesielt for seg kravene til matvarer under transport fra en produsent eller importør frem til detaljist.

Med transportmidler menes her lasterom i kjøretøyer, tog, fly og i en viss utstrekning båter samt containere for land-, sjø- og lufttransport, det vil si der matvarene oppbevares under transporten.