Til hovudinnhald

Krav til transport og lagring av mat

Transport og lagring av mat blir sett på som næringsmiddelvirksomhet og er derfor omfattet av de samme reglene som produksjon, håndtering, lagring, og omsetning av næringsmidler.

Faglig oppdatert

Det er i prinsippet ingen forskjell mellom kravene som stilles til håndtering av matvarer når de befinner seg på et lager for oppbevaring, og når matvarene er under transport.

Transport

Både virksomhetene og den enkelte transportør har ansvar for at reglene for transport følges. Transportørene har plikt til å følge de reglene som gjelder for hvert enkelt transportoppdrag. Samtidig må avsenderen sørge for at varene sikres på en riktig og forskriftsmessig håndtering under transporten, blant annet gjennom tilstrekkelig emballasje og god og tydelig merking.

Mattilsynet fører tilsyn med at transport av matvarer gjøres slik reglene krever.

Lager

Det er viktig at de ansatte har god basiskunnskap om regelverket, uansett hvor stor virksomheten er. Regelverket har bestemmelser om blant annet krav til temperatur og rengjøring av lokaler, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat og personlig hygiene.

Det er den ansvarlige for virksomheten som har ansvaret for at næringsmidlene lagres på en helsemessig trygg måte. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.

Se også: Omlasting og mellom­lagring i EU før eksport til Den eurasiske økonomiske union

Gebyrer

Det blir utstedt gebyr på kr 1750 når det gjelder ATP-godkjenning til det firmaet utstyret blir godkjent på.