Spørsmål og svar

Hvordan kan du bedøve krabber før koking?

Publisert 03.07.2020     Sist endret 17.09.2021
Illustrasjon av Kabbens nervesenter
Skisse av hvordan det sentrale nervesystemet er plassert under ryggskallet sett fra ryggsiden. Det bakre senteret koordinerer og styrer blant annet beina og klørne, det fremre er en slags hjerne, der lukt, syn og andre sanser blir registrert og ordnet. I tillegg er der små sentre nær svelget, som ligger mellom rygg-senteret og hjernen. Skisse av nervetråder og ganger er modifisert etter skisse av Pearson 1908.  Foto: Referanse: Woll, A.K., Bakke, S., van der Meeren, G.I. 2021. Krabben. Kolofon forlag

Det er forbudt å koke dyr levende, men det er gjort unntak fra forbudet for krepsdyr. Likevel er hovedregelen at de skal bedøves før koking.

For å bedøve krabben må du treffe nervesenteret i hodet som krabben sanser sine omgivelser med. Nervesenteret ligger mellom øynene og ca. 3 cm inn i kroppen, og det ligger over og til dels rundt svelget.

Du må slå med et hardt og velrettet slag ned på ryggskallet framme ved hodet slik det er markert på illustrasjonen. Du kan bruke en rundstokk, håndtaket på en kniv eller lignende.

Når krabben er bedøvd, kapper du rett inn i hodet fra munnpartiet og bakover mellom øynene og minst 3 cm inn i rygg/bukskallet (avhengig av krabbens størrelse). Beina bedøves ved å stikke i det sentrale nervesenteret, rett inn i forkant av haleklaffen (blå pil på illustrasjonen). Å treffe rett her er ikke lett om ikke krabben er bedøvd på forhånd.

Krabben blir ikke bedøvet hvis du stikker en kniv inn midt i buken. Da lammer du nervesenteret for bevegelse så bein og klør mister kraften, men uten at det påvirker krabbens sanser. Derfor må du slå og kløyve hodet for at krabben skal bedøves

Og husk at det er forbudt å brekke av klørne på levende krabber!

Fant du det du lette etter?