Til hovedinnhold

Eksport av fisk og sjømat til Russland, Belarus, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskerivarer til den Eurasiske Økonomiske Union (EØU); Russland, Belarus, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan.

Publisert

Viktig melding!

Krigen i Ukraina har ført til usikkerhet og utfordringer for eksporten til Russland, Belarus og Ukraina. Mattilsynet kan fortsatt utstede sertifikater til disse landene, men det er viktig at virksomheter setter seg inn i hvilke sanksjoner som blir innført. Virksomheter bør også ha tett dialog med importør før en eventuell eksport.

Russland: All eksport av fisk og fiskerivarer fra Norge direkte til Russland er stanset på grunn av tidligere innførte russiske importrestriksjoner (2014). Fiskefôr og levende fisk kan fremdeles eksporteres direkte til Russland.

Resten av EØU: Belarus, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan er ikke direkte omfattet av de russiske importrestriksjonene.

Les mer om sanksjoner hos Utenriksdepartementet: Hva betyr sanksjonene mot Russland for norsk næringsliv? (regjeringen.no)

Registrering før eksport av sjømat

For å kunne eksportere fisk og fiskerivarer til landene i EØU, må produsenten være godkjent av veterinærtjenestene, oppført på Rosselkhoznadzor (den russiske veterinærtjenesten) sine offisielle lister over godkjente virksomheter og ikke ha status «temporary restrictions» (merket med rød farge) eller «suspended certification» (merket med lilla farge) på listene.

Listene er tilgjengelige på Rosselkhoznadzor sine nettsider. Sjekk både engelsk og russisk versjon av listene, de kan være forskjellige: 

Listene er delt inn i produktkategorier og styrer hvilke produsenter som kan få varer inn i EØU. For å komme inn på listene, må produsent i de fleste tilfeller inspiseres av veterinærtjenestene i EØU.

Informasjon om registreringsprosessen: Godkjenning for eksport til EØU.

EØUs regelverk

En forutsetning for at en produsent kan bli godkjent for import til EØU er at produksjonen foregår i henhold til unionens regelverk på området, og at virksomheten kan dokumentere at nødvendige tilpasninger er gjort i produksjonen for å etterleve dette.

Sjømatnæringens bransjeorganisasjoner har utarbeidet to bransjeretningslinjer for produsenter som ønsker å produsere fisk og fiskerivarer for eksport til EØU; én for laksefisk og én for pelagisk fisk. Produsentene bekrefter med egenerklæring at de overholder bransjeretningslinjene, og Norges sjømatråd holder oversikt over hvilke produsenter av laksefisk og pelagisk fisk som har levert slike egenerklæringer.

Eksport til Ukraina, Russland og Den eurasiske økonomiske union (seafood.no)

Signert egenerklæring er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sertifikat til EØU på laksefisk og pelagisk fisk.

Bransjeorganisasjonene har ikke utarbeidet tilsvarende bransjeretningslinjer for andre segmenter av næringen. Hver av disse produsentene må selv sette seg inn i regelverket til EØU og dokumentere overfor Mattilsynet hvordan de overholder EØU sine krav i produksjonen.

Helsesertifikater

Fisk og fiskerivarer som skal eksporteres til landene i EØU skal følges av originalt sertifikat

Veiledning til utfylling av skjemaet (PDF)

Merk at det bare kan være én produsent per sertifikat.

Les mer om eksportdokumenter til landene i EØU.

Signert egenerklæring er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sertifikat til EØU på laksefisk og pelagisk fisk. Mattilsynet kan nekte å utstede sertifikat dersom det avdekkes forhold som er i strid med sertifikatkravene eller andre forpliktelser virksomheten har overfor veterinærmyndighetene i EØU.

Vær oppmerksom på at opplysninger som oppgis i sertifikatene må være i overenstemmelse med både opplysningene på Rosselkhoznadzor sine lister og varenes merking. Avvik fører i de fleste tilfeller til at eksportpartiet blir avvist på grensen. Avviste partier må følge prosedyren for gjeninnførsel til EØS-området.

Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Utstedelse av sertifikater for omlasting og mellomlagring i EU før eksport til EØU