Til hovedinnhold

Helsesertifikater for fisk, fiskerivarer og fôr til EØU

Her finner du informasjon om helsesertifikater som skal følge varer til den Eurasiske Økonomiske Union (EØU); Russland, Belarus, Kazakhstan, Armenia og Kirgisistan.

Faglig oppdatert

Vær oppmerksom på:

EØU tillater ikke import av fôr eller fôrvarer produsert ved virksomheter som ligger i soner med smittsomme dyresykdommer.

Det vil si at sertifikat for fiskefôr ikke kan utstedes for fôr eller fôrvarer produsert ved virksomhet som ligger innenfor for eksempel en fugleinfluensa-risikosone eller observasjonssone.

Dokumenter som brukes for eksport av fisk og fiskerivarer til EØU, er basert på avtaler gjort mellom Mattilsynet og veterinærtjenestene i EØUs medlemsland. Helsesertifikatene er derfor obligatoriske for hver forsendelse til EØU.

Det er eksportør sitt ansvar å forsikre seg om at produsent er listeført og godkjent av Rosselkhoznadzor. Husk å kontrollere at alle opplysninger i eksportdokumentene er riktige før eksportpartiet sendes ut av landet.

Fiskerivarer, spiselig restråstoff samt levende marine organismer til konsum

Dette sertifikatet brukes for varer av norsk opprinnelse. Ønsker du å bruke dette formularet for fisk importert fra andre land eller samhandelsvarer, må du dokumentere at den utenlandske produsenten er godkjent for eksport til EØU og oppfyller kravene i sertifikatet. Dokumentasjonen skal være utstedt av veterinærmyndighetene i opprinnelseslandet.

Sertifikatet skal ikke følges av tilleggserklæringer og utstedes enten på blått eller rødt spesialpapir, avhengig av produktets temperaturkrav.

Feltveiledning til sertifikatene for eksport til EØU (PDF)

Merk at det bare kan være én produsent per sertifikat. Ved eksportpartier som består av varer fra flere produsenter må det søkes om ett sertifikat for hver produsent.

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding. Du kan søke direkte i Mattilsynets skjematjeneste.

Fiskerivarer og sjømat produsert av og importert fra russiske fartøy

Dette sertifikatet brukes kun for fisk som har vært fisket av russiske fartøy og importert til Norge. Det er ikke mulig å bruke dette sertifikatet for varer importert fra andre land, for eksempel Kina.

Forutsetningen for at dette sertifikatet kan brukes er at varene har gjennomgått veterinær grensekontroll med tilfredsstillende resultat. Common Veterinary Entry Document (CVED) skal brukes som grunnlagsdokumentasjon. Dette sertifikatet er ikke tilgjengelig i Mattilsynets skjematjeneste, men fylles ut som redigerbar PDF.

Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Slik søker du om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Fiskefôr

EØU tillater ikke import av fôr eller fôrvarer produsert ved virksomheter som ligger i soner med smittsomme dyresykdommer. Det vil si at sertifikat for fiskefôr ikke kan utstedes for fôr eller fôrvarer produsert ved virksomhet som ligger innenfor for eksempel en fugleinfluensa-risikosone eller observasjonssone.

Dette sertifikatet brukes for eksport av fôr og fôrvarer.

Sertifikatet krever signatur av en veterinær. Eksportør må på forhånd sjekke at kontoret som skal utstede sertifikatet har veterinær til stede som kan signere.

Det er krav om forhåndsmelding for dette sertifikatet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. Les om forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat her:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Analyseresultater for følgende parametere skal legges ved forhåndsmeldingen:

  • Salmonella
  • Enteropatogen mikroflora (Enterobactereacea)
  • Anaerobe sulfitt-reduserende bakterier
  • KIM-tall (skal ikke overstige 500 000 pr 1g)

Prøver skal tas av det aktuelle partiet som skal sendes til Russland. Analysebeviset skal følge med partiet.

Prosessen for varmebehandling av det eksporterte produktet skal være godkjent av Mattilsynet.

Feltveiledning til sertifikatene for eksport til EØU (PDF)

Sertifikatets del 4 brukes dersom fôret er produsert av innsatsvarer (fiskemel, fiskeolje etc.) fremstilt i andre land enn Norge. I slike tilfeller skal nummeret på de sertifikatene som ble brukt ved import skrives inn i tabellen.

Fremkommer det i tabellen at fôrmidlene er fra landdyr med annet opprinnelsesland enn Norge, må bedriften dokumentere at det aktuelle fôrmidlet kommer fra et land fri fra de nevnte sykdommene i attestasjonsdelens punkt 4.1. Dette kan bedriften gjøre ved å henvise til aktuell nettside hos World Organisation for Animal Health (woah.org).

Se endringer

Oppdatert med informasjon om krav til forhåndsmelding

Informasjon om sertifikat for fiskefôr er oppdatert med krav om forhåndsmeldning.