Slik søker du om helsesertifikat for sjømat som ikke ligger i Mattilsynets skjematjeneste

Det er ikke alle helsesertifikatene som ligger i Mattilsynets skjematjeneste i dag. Du vil dermed ikke finne dem i nedtrekkslistene i skjematjenestene.

Publisert

Disse sertifikatene fås ved henvendelse til det sertifikatkontoret hvor du ønsker at sertifikatet skal utstedes og hentes.

Liste og kontaktinformasjon til kontorsteder i Mattilsynet som utsteder eksportdokumenter for fisk og sjømat (PDF)

  • Du mottar en redigerbar PDF-fil som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet.
  • Ferdig utfylt PDF-fil sendes til sertifikatkontoret. Sertifikatkontoret vil vurdere om sertifikatet kan utstedes.

Har sertifikatet forhåndsmelding?

  • Kontakt tilsynskontoret for å få denne tilsendt som redigerbar PDF-fil.
  • Du mottar en redigerbar PDF-fil som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet.
  • Ferdig utfylt PDF-fil sendes til tilsynskontoret.
  • Tilsynskontoret vil vurdere om forhåndsmeldingen kan godkjennes og sender godkjent forhåndsmelding til sertifikatkontoret. Forhåndsmeldingen må være godkjent før sertifikatet kan utstedes.