Til hovedinnhold

Eksport til land utenfor EU/EØS

Krav, skjema og informasjon til deg som skal eksportere næringsmidler, drikkevann, dyr, fôr eller avlsprodukter. 

Mer om eksport

Hva er et helsesertifikat?

Helsesertifikater er offentlige dokumenter som utstedes på sikret papir med sikkerhetsmekanismer som gjør dem vanskelige å forfalske. De kreves av importlandet ved grensekontroll, og er i de fleste tilfeller helt nødvendig for å eksportere varer til land utenfor EU/EØS.

Sertifikatene fungerer som garanti til importlandet for at varene er produsert av en virksomhet som er godkjent av Mattilsynet og for at importlandets krav til mattrygghet og dyrehelse er ivaretatt.

Mattilsynet forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke sertifikater som skal benyttes og om innholdet i dem. Sertifikatene sikrer stabil markedsadgang for norske varer.

Land utenfor EU/EØS kan ha regelverk og krav som avviker fra Norges og EUs krav. Mattilsynet jobber for at kravene i sertifikatene likevel skal være basert på regelverk i Norge og EU/EØS. På denne måten vil produsenter og eksportører godkjent av Mattilsynet og som følger vårt regelverk, automatisk oppfylle kravene i sertifikatet.

Særkrav fra importland: Hva må du som eksportør passe på?

Importland stiller stadig oftere krav utover vårt regelverk, disse kaller vi «særkrav». Produsenter og eksportører til land med slike må innføre nødvendige tiltak for å sikre at særkravene blir ivaretatt.

Mattilsynet har fremforhandlet egne helsesertifikater med noen land og for visse produkter. Vanligvis er de viktigste, men ikke nødvendigvis alle kravene fra importlandet konkretisert i helsesertifikatet.

Når Mattilsynet er kjent med særkrav og de kommer frem i sertifikater eller avtaleverk, informerer vi om dem på nettsidene våre for at handelen er så forutsigbar som mulig for produsent og eksportør.

Likevel er det eksportørs ansvar å ta rede på om importland har særkrav til produktet. Dette er særlig viktig dersom land har krav som ikke kommer frem i sertifikat eller avtaleverk. Det er også eksportørs ansvar å sørge for det kun eksporteres varer fra produsenter som har innført nødvendige tiltak for å sikre at eventuelle særkrav er ivaretatt.

Varepartier blir av og til avvist på grunn av særkrav som ikke er avtalefestet. Eksempler på slike er:

  • fiskeprodukter med legemiddelrester som ligger under Norges grenseverdier, men over importlandets
  • landbruksprodukter med et nivå av radioaktivt caesium som anses som trygt i Norge, men der importlandet har nulltoleranse for radioaktivt caesium

Du kan altså risikere at eksportpartier avvises selv om alle sertifikatkrav er oppfylt. I slike tilfeller er det som regel lite Mattilsynet kan gjøre for å hjelpe.

Eksport til land som ikke krever helsesertifikater

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge. For eksempel krever ikke Japan helsesertifikater ved import av fisk og fiskeprodukter. Dette er arbeidsbesparende for eksportør og Mattilsynet.

Merk at det likevel kan være en fordel å ha helsesertifikat for eksportpartiet, i tilfelle det avvises av mottakerlandets myndighet og må gjeninnføres til Norge.

Dersom det ikke er utstedt helsesertifikat for et eksportparti som skal gjeninnføres, må andre handelsdokumenter være detaljerte nok til å kunne dokumentere identiteten til og innholdet av forsendelsen slik at grenseveterinæren kan tillate gjeninnførsel.

Se også Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Hvorfor kalles det samhandel og ikke eksport når det er varer som skal til EU/EØS?

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på varer som skal selges i EU.

Utførsel og innførsel av varer innenfor EU/EØS-området kaller vi for samhandel. Begrepet utførsel benyttes i forbindelse med samhandel og ikke i forbindelse med eksport.

Slik søker du om Free Sale Certificate

Dette må du vite om hvordan du søker om Free Sale Certificate

Mer informasjon

Skjema

12.1.322 Storbritannia, erklæring, sertifikater, engelsk 9.3.119 Rekvisisjon av attest for eksport av næringsmidler 10.1.368 Georgia, helsesertifikat, levende smolt og rogn, engelsk, 2022-11-specimen 7.1.137 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter 12.1.209 Helsesertifikat, egg og eggproduktet, engelsk 12.1.170 EU, pre-eksport, midlertidig lagring i EU, egg, engelsk 12.1.171 Rekvisisjon av attest for eksport av eggprodukter Helsesertifikat for innførsel av under 20 rugeegg fra land innenfor EØS til Norge 7.3.339 USA egenerklæring kyllinghydrolysat 2021/05 7.1.140 Hong Kong, helsesertifikat, storfekjøtt 7.1.131 Serbia, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.135 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.138 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, storfekjøtt 7.1.127 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttdeig av svin 7.1.129 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell 7.1.130 Georgia, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.128 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter 7.1.139 Hong Kong, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.123 Helsesertifikat, sjøpattedyr, engelsk 7.1.125 Hong Kong, helsesertifikat, fjærkre 7.1.124 Japan helsesertifikat, storfeprodukter 7.1.212 Montenegro, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.238 Kosovo, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter 7.1.222 Franske Polynesia, helsesertifikat, storfekjøtt 7.1.235 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell, spansk 7.1.298 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter sau, engelsk, specimen 7.1.299 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter lam, engelsk 2019-07 specimen 7.1.337 USA helsesertifikat kyllinghydrolysat humant konsum engelsk specimen 7.1.134 Ukraina, helsesertifikat, storfe 9.1.118 Generisk, sunnhetsattest, næringsmidler, engelsk, 2011-06 12.1.338 USA rekvisisjon helsesertifikat kyllinghydrolysat til humant konsum 2021/05 12.2.295 Erklæring, GMP, engelsk 12.2.232 Erklæring, Free Sale Certificate, engelsk 11.1.318 Storbritannia, helsesertifikat, levende fisk og rogn, engelsk 8.1.146 Chile, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.147 Egypt, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.155 Marokko, helsesertifikat, meieri, fransk-engelsk 8.1.156 Mexico, helsesertifikat, meieri, spansk-engelsk 8.1.263 Sør-Korea, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.269 Japan, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk, 2020-03 8.1.343 Storbritannia, helsesertifikat, råmelk fra tredjeland til viderebehandling før HC, engelsk 8.1.353 Storbritannia, helsesertifikat, meieriprodukter HC av råmelk, fra tredjeland, engelsk 8.2.166 Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - Engelsk 8.1.157 New Zealand, helsesertifikat, iskrem, engelsk, specimen 8.1.159 EU, pre-eksportsertifikat, midlertidig lagring, meieri, engelsk 8.1.158 New Zealand, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimen 8.1.245 Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - Engelsk 8.1.262 Sør-Afrika, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.148 Forente Arabiske Emerater, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.150 India, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.152 Ivory Coast, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.153 Kina, helsesertifikat, meieri, engelsk, 2018-08 8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 8.1.296 Taiwan, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, 2019-06_specimen 8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.154 Kuwait, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimen 8.1.161 Saudi Arabia, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.160 EØU, helsesertifikat, meieri, russisk- engelsk 8.1.164 USA, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.255 Tyrkia, helsesertifikat, meieri, tyrkisk-engelsk 12.1.165 Rekvisisjon, meieri 5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimen 12.2.257 Erklæring godkjenningsbevis, engelsk Rekvisisjon av eksportattest for fisk Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukter 1.3.267 Vietnam, egenerklæring, levende krabbe, 2020-08 1.1.72 Australia helsesertifikat laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, specimen 1.2.281 Chile, erklæring, opprinnelse villfanget fisk, 2018-12 1.3.62 USA, egenerklæring, BSE i fiskemel, fiskeproteiner mv, norsk 1.2.234 Vietnam, erklæring, HACCP restråstoff, engelsk 1.3.76 Australia, egenerklæring laksefisk 1.3.272 Brasil, egenerklæring, fisk og fiskevarer, 2018-02 1.3.370 Egenerklæring varmebehandling, 2023-03 1.1.258 Sør-Korea, helsesertifikat, krepsdyr, engelsk 1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimen 1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimen 1.1.16 New Zealand, helsesertifikat, laksefisk, engelsk 1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.21 Serbia, helsesertifikat, engelsk-serbisk 1.1.342 Sør-Korea helsesertifikat, fiskerivarer, engelsk, 2021-10-specimen 1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimen 1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimen 1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimen 1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimen 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08 1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarer 1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimen 1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk, specimen 4.3.274 USA, egenerklæring fiskeolje 6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimen 6.2.340 Erklæring Certificate of exportability krillmel med ethoxyquin engelsk 4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 4.2.282 Tyrkia erklæring gelatin, engelsk, specimen 4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 12.1.291 Forhåndsmelding, sjømat 2.2.52 Erklaering spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves engelsk 2010-03

Lenker til andre