Eksport av mat og drikke

Helsesertifikater og veiledning om eksport av næringsmidler fra Norge.

Tilsynskampanje 2024: Rutiner for varsling, sporing og tilbaketrekking av utrygg importert mat

Viktig å vite om eksport av mat

Hva er et helsesertifikat?

Særkrav fra importland: Hva må du som eksportør passe på?

Eksport til land som ikke krever helsesertifikater

Varer som skal til EU/EØS

Privat eksport av mat

Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina – Mattilsynet ber om tilbakemelding

Mer informasjon

Veiledere

Skjema og maler

Regelverk