Til hovedinnhold

Viktig å vite om eksport av mat

Hva er et helsesertifikat?

Helsesertifikater er offentlige dokumenter som utstedes på sikret papir med sikkerhetsmekanismer som gjør dem vanskelige å forfalske. De kreves av importlandet ved grensekontroll, og er i de fleste tilfeller helt nødvendig for å eksportere varer til land utenfor EU/EØS.

Sertifikatene fungerer som garanti til importlandet for at varene er produsert av en virksomhet som er godkjent av Mattilsynet og for at importlandets krav til mattrygghet og dyrehelse er ivaretatt.

Mattilsynet forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke sertifikater som skal benyttes og om innholdet i dem. Sertifikatene sikrer stabil markedsadgang for norske varer.

Land utenfor EU/EØS kan ha regelverk og krav som avviker fra Norges og EUs krav. Mattilsynet jobber for at kravene i sertifikatene likevel skal være basert på regelverk i Norge og EU/EØS. På denne måten vil produsenter og eksportører godkjent av Mattilsynet og som følger vårt regelverk, automatisk oppfylle kravene i sertifikatet.

Særkrav fra importland: Hva må du som eksportør passe på?

Importland stiller stadig oftere krav utover vårt regelverk, disse kaller vi «særkrav». Produsenter og eksportører til land med slike må innføre nødvendige tiltak for å sikre at særkravene blir ivaretatt.

Mattilsynet har fremforhandlet egne helsesertifikater med noen land og for visse produkter. Vanligvis er de viktigste, men ikke nødvendigvis alle kravene fra importlandet konkretisert i helsesertifikatet.

Når Mattilsynet er kjent med særkrav og de kommer frem i sertifikater eller avtaleverk, informerer vi om dem på nettsidene våre for at handelen er så forutsigbar som mulig for produsent og eksportør.

Likevel er det eksportørs ansvar å ta rede på om importland har særkrav til produktet. Dette er særlig viktig dersom land har krav som ikke kommer frem i sertifikat eller avtaleverk. Det er også eksportørs ansvar å sørge for det kun eksporteres varer fra produsenter som har innført nødvendige tiltak for å sikre at eventuelle særkrav er ivaretatt.

Varepartier blir av og til avvist på grunn av særkrav som ikke er avtalefestet. Eksempler på slike er:

  • fiskeprodukter med legemiddelrester som ligger under Norges grenseverdier, men over importlandets
  • landbruksprodukter med et nivå av radioaktivt caesium som anses som trygt i Norge, men der importlandet har nulltoleranse for radioaktivt caesium

Du kan altså risikere at eksportpartier avvises selv om alle sertifikatkrav er oppfylt. I slike tilfeller er det som regel lite Mattilsynet kan gjøre for å hjelpe.

Eksport til land som ikke krever helsesertifikater

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge, som for eksempel Japan. Dette er arbeidsbesparende for eksportør og Mattilsynet.

Merk at det likevel kan være en fordel å ha helsesertifikat for eksportpartiet, i tilfelle det avvises av mottakerlandets myndighet og må gjeninnføres til Norge.

Dersom det ikke er utstedt helsesertifikat for et eksportparti som skal gjeninnføres, må andre handelsdokumenter være detaljerte nok til å kunne dokumentere identiteten til og innholdet av forsendelsen slik at grenseveterinæren kan tillate gjeninnførsel.

Se også Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Varer som skal til EU/EØS

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på varer som skal selges i EU.

Privat eksport av mat

Det er kun tollmessige begrensninger for hva du kan ta med deg av mat fra Norge til land innenfor EU/EØS.

Dersom du vil ta med deg eller sende mat til land utenfor EU/EØS må du selv sjekke hvilke regler som gjelder med dette landets myndigheter.

Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina – Mattilsynet ber om tilbakemelding

Kinesiske myndigheter har informert om at det innføres nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022. Mattilsynet kjenner foreløpig ikke til alle konsekvenser av regelverket, og ber om tilbakemelding fra berørte næringer. Les om dette på våre nettsider Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina.

Mer informasjon

Skjema og maler

1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimen 11.1.321 Storbritannia, helsesertifikat, levende storfe, engelsk 1.1.20 Ukraina, sunnhets- og veterinærattest, ukrainsk engelsk, uten muslinger 7.1.134 Ukraina, helsesertifikat, storfe 5.1.376 Serbia, helsesertifikat, fiskeolje, ikke til humant konsum, engelsk-serbisk 1.1.369 New Zealand, helsesertifikat, fiskeolje og mel ikke til fôr for akvatiske dyr, engelsk 2023-10-specimen 10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, specimen 10.1.368 Georgia, helsesertifikat, levende smolt og rogn, engelsk, 2022-11-specimen 12.2.257 Erklæring godkjenningsbevis, engelsk 4.1.121 Helsesertifikat kosttilskudd, generell, engelsk, 2019-04 specimen 1.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimen 9.3.119 Rekvisisjon av attest for eksport av næringsmidler 10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMEN Rekvisisjon av eksportattest for fisk 9.1.118 Generisk, sunnhetsattest, næringsmidler, engelsk, 2011-06 7.3.339 USA egenerklæring kyllinghydrolysat 2021/05 8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 8.2.166 Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - Engelsk 8.1.353 Storbritannia, helsesertifikat, meieriprodukter HC av råmelk, fra tredjeland, engelsk 8.1.343 Storbritannia, helsesertifikat, råmelk fra tredjeland til viderebehandling før HC, engelsk 7.1.337 USA helsesertifikat kyllinghydrolysat humant konsum engelsk specimen 8.1.296 Taiwan, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, 2019-06_specimen 8.1.269 Japan, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk, 2020-03 8.1.263 Sør-Korea, helsesertifikat, meieri, engelsk 7.1.299 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter lam, engelsk 2019-07 specimen 7.1.298 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter sau, engelsk, specimen 7.1.238 Kosovo, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter 7.1.235 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell, spansk 7.1.222 Franske Polynesia, helsesertifikat, storfekjøtt 12.1.165 Rekvisisjon, meieri 8.1.262 Sør-Afrika, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.255 Tyrkia, helsesertifikat, meieri, tyrkisk-engelsk 12.1.171 Rekvisisjon av attest for eksport av eggprodukter 8.1.245 Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - Engelsk 12.1.322 Storbritannia, erklæring, sertifikater, engelsk 8.1.158 New Zealand, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimen 8.1.160 EØU, helsesertifikat, meieri, russisk- engelsk 8.1.164 USA, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 12.1.291 Forhåndsmelding, sjømat 8.1.161 Saudi Arabia, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk 8.1.159 EU, pre-eksportsertifikat, midlertidig lagring, meieri, engelsk 12.1.338 USA rekvisisjon helsesertifikat kyllinghydrolysat til humant konsum 2021/05 8.1.157 New Zealand, helsesertifikat, iskrem, engelsk, specimen 8.1.156 Mexico, helsesertifikat, meieri, spansk-engelsk 8.1.155 Marokko, helsesertifikat, meieri, fransk-engelsk 7.1.212 Montenegro, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.140 Hong Kong, helsesertifikat, storfekjøtt 7.1.139 Hong Kong, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.137 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter 7.1.138 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, storfekjøtt 7.1.135 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, svinekjøtt 12.2.232 Erklæring, Free Sale Certificate, engelsk 12.2.295 Erklæring, GMP, engelsk 8.1.145 Australia, helsesertifikat, ost og smør, engelsk 8.1.154 Kuwait, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimen 8.1.153 Kina, helsesertifikat, meieri, engelsk, 2018-08 8.1.152 Ivory Coast, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.150 India, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.148 Forente Arabiske Emerater, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.147 Egypt, helsesertifikat, meieri, engelsk 8.1.146 Chile, helsesertifikat, meieri, engelsk 12.2.307 Erklæring, fiskehelse, engelsk_specimen 7.1.131 Serbia, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.128 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter 7.1.130 Georgia, helsesertifikat, svinekjøtt 7.1.124 Japan helsesertifikat, storfeprodukter 7.1.129 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell 7.1.123 Helsesertifikat, sjøpattedyr, engelsk 7.1.125 Hong Kong, helsesertifikat, fjærkre 7.1.127 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttdeig av svin 6.1.112 Sunnhetsattest krillolje, engelsk fransk, 2010 03 specimen 6.2.340 Erklæring Certificate of exportability krillmel med ethoxyquin engelsk 6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimen 11.1.82 Russland, veterinærattest, levende fisk, russisk-engelsk, 2011-07, specimen 4.3.274 USA, egenerklæring fiskeolje 3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarer 4.2.282 Tyrkia erklæring gelatin, engelsk, specimen 4.1.116 USA - Helsesertifikat, kosttilskudd, engelsk 4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimen 2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.52 Erklaering spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimen 2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.46 Erklaering spormetall, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimen 2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimen 2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimen 2.1.297 Helsesertifikat, sjømat, ikke for omsetning til EØS-EU, engelsk 2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimen 2.1.106 Helsesertifikat, krill krillprodukter, engelsk, Specimen