Til hovedinnhold

Omlasting og mellom­lagring i EU før eksport til EØU

Den eurasiske økonomiske union (EØU) krever at alle animalske varer som skal importeres ledsages av et originalt sertifikat utstedt av myndigheter i opprinnelseslandet.

Publisert

Alle varer som mellomlagres i EU og tenkes eksportert til EØU må oppbevares på et lager som er godkjent av myndighetene i EØU.

Sertifisering for slike eksportpartier er utfordrende fordi sluttkunde ofte er ukjent og/eller eksportpartiet splittes opp til flere mindre partier etter mellomlagring utenfor Norge. I begge tilfeller kan Mattilsynet ikke utstede sertifikat på vanlig måte.

Spesielt om omlasting/mellomlagring i Litauen før eksport til Belarus

Litauen har inngått avtale med Belarus om en forenklet prosedyre for sertifisering av varer som eksporteres til Belarus fra Litauen, herunder også midlertidig lagrede fiskerivarer fra Norge.

Dersom du har fiskerivarer som skal til Litauen for mellomlagring før videresalg til et av landene i EØU skal du gjøre følgende, og forholde deg til dette eksportsertifikatet:

Dette er en løsning som skal fungere for eksport til Belarus via Litauen. Det er derimot ikke alltid den fungerer for eksport med omlasting/mellomlagring i andre baltiske land, eller for eksport til for eksempel Kasakhstan hvis varepartiet transitteres gjennom Russland.

Mellomlagring og splitting i Litauen, med ukjent mottaker

I felt «1.2» skrives «Lithuania for further sale to the Customs Union» og i feltet «Consignee» skrives godkjenningsnummer for lageret i Litauen hvor varene skal stå. Når du har funnet en kunde og er klar for å eksportere varene til EØU, søker du myndighetene i Litauen (State Food and Veterinary Service) om et nytt sertifikat på et splittet vareparti.

Både originalt nytt sertifikat fra litauiske myndigheter og kopi av det originale sertifikatet utstedt av Mattilsynet og verifisert av litauiske myndigheter må følge eksportpartiet inn i EØU.

Når partiet skal sendes til Belarus i sin helhet

Samme prosedyre som beskrevet i kulepunkt 1, men originalen av det norske sertifikatet skal fremlegges sammen med den originalen fra Litauen.

Transport via Litauen med transportbytte, uten mellomlagring

Forutsetningen for dette er at varene ikke blir splittet og kun skal skifte transportmiddel. Varene skal ledsages av et originalt sertifikat utstedt av Mattilsynet med belarusisk kunde som mottaker, og et omlastingssertifikat (transhipment certificate) utstedt av myndigheter i Litauen.

Direkte eksport av fiskerivarer til EØU

Partiet skal ledsages av et originalt sertifikat.