Det er viktig med smittebeskyttelse dersom du reiser med eller innfører hund til Norge fra utlandet

Norge har god dyrehelse. Skal du hente (innføre) en hund fra utlandet, eller ta med deg hunden din på ferie til utlandet? Mange smittsomme sykdommer er mer vanlige i andre land enn i Norge. Her finner du råd om forebygging av smitte.

Faglig oppdatert

Skal du hente (innføre) hund til Norge fra utlandet?

Flytting av dyr over landegrenser medfører økt risiko for smittespredning. Regelverk for innførsel av hund til Norge (kjæledyrforskriften) skal hindre smitte. Regelverket hindrer ikke all smitte, det finnes flere alvorlige smittsomme sykdommer som regelverket ikke tar høyde for. Mattilsynet har erfart at en del personer som formidler og selger hunder både i Norge og i utlandet jukser med dokumentasjonen som skal følge hundene ved innførsel.

Mattilsynet anbefaler at du som skal hente innføre hund til Norge fra utlandet setter deg godt inn i regelverket for innførsel av kjæledyr. Vi anbefaler at du forsikrer deg om at dokumentasjonen som følger med hunden er ekte.

I tillegg anbefaler vi at du undersøker dyrehelsesituasjonen i det landet du skal innføre hund ifra. På nettsidene til verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH.org) kan du finne informasjon om dyrehelsesituasjonen i det landet du vurderer å innføre hund ifra. 

Skal du ut og reise med hunden din?

For hunder som skal reise til Norge fra et EU-land, kreves det identitetsmerke og gyldig rabiesvaksinasjon, samt behandling mot revens dvergbendelorm. Hunden skal ha et hundepass der alle opplysningene skal være utfylt av en veterinær.

Veiviser: Reise med kjæledyr

Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket stiller spesifikke krav ved innførsel

De norske innførselsreglene sørger først og fremst for å hindre innslipp av

Begge disse sykdommene er zoonoser (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker). Verken rabies eller revens dvergbendelorm finnes i Norge, og det er viktig å hindre innførsel. Uten behandling er disse sykdommene dødelige for mennesker.

Les mer om zoonoser

Veterinær skal attestere for rabiesvaksinering og behandling mot revens dvergbendelorm i hundens pass. En smittet hund innebærer en direkte smitterisiko for omgivelsene. Personer (særlig små barn) og dyr i eget hushold vil være spesielt utsatt.

Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket ikke stiller spesifikke krav ved innførsel

Hunder som oppholder seg i utlandet kan bli smittet av alvorlige infeksjonssykdommer som det offentlige ikke regulerer ved innførsel. Dyrene kan bære med seg parasitter som ikke finnes i Norge, og som vi ikke ønsker skal etablere seg i landet. Parasitter kan være bærere av sykdommer som ikke finnes i Norge.

Eksempler på dette er:

  • Leishmaniose(Leishmania infantum)
  • Hjerteorm (Dirofilaria immitis)
  • Den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus)
  • Monocytær ehrlichiose (Ehrlichia canis)
  • Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
  • Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
  • Leptospirose (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
  • Brucellose (Brucella canis)
  • Valpesyke
  • Sporotrichose

En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet. Flere av sykdommene på listen over kan også smitte til mennesker. Det er dyreeier som har ansvar for å forebygge mot sykdom. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor tenke på hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din utsettes for smitte. Kanskje er det best for hunden å bli igjen i Norge.

Mattilsynet anbefaler at du tar kontakt med veterinæren din i forkant av reisen for råd om smittebeskyttelse og egnede forebyggende medisiner, som for eksempel vaksiner og flåttmidler.

Spesielt om Leishmaniose

Leishmaniose hos hund utvikles nesten alltid til en alvorlig systemsykdom og død. Infeksjonen krever som regel livslang behandling. Det finnes ingen sikker behandling som kan gjøre hunden helt frisk.

Ved tilbakeføring etter reise og innførsel/import av hunder fra Middelhavsområdet bør man derfor være oppmerksom på muligheten for at hunden kan være smittet av leishmaniaparasitten. På reise bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved skumring og natt, bruk myggnett om nødvendig. Insektavvisende preparater kan forskrives av veterinær.

Leishmaniose er en liste 2-sykdom og forekomst av eller mistanke om leishmaniose må derfor rapporteres umiddelbart til Mattilsynet.

Andre infeksjonssykdommer

De tre sykdommene smittsom leverbetennelse (HCC), valpesjuke og parvovirusinfeksjon er utbredt over hele verden. Uvaksinerte hunder risikerer å bli smittet, også i Norge. Vaksinasjon mot disse tre sykdommene anbefales til samtlige hunder.