Til hovedinnhold

Valpesyke

Status

Vaksine mot valpesyke er en av de anbefalte kjernevaksinene til hund. De fleste hunder i Norge vaksineres mot valpesyke, og sykdommen forekommer derfor sjelden her i landet. Sykdommen ble sist påvist i 2014.

Mattilsynet anbefaler at alle hunder vaksineres mot valpesyke. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Valpesyke

Valpesyke hos hund, også kalt Canine distemper, er en svært smittsom virussykdom som finnes over hele verden. Viruset er et morbillivirus som hører til familien paramyxovirus.

Hunder som blir smittet, kan bli alvorlig syke. Dødeligheten er høy hvis sykdommen ikke behandles. Hvis hunden din blir syk med hoste eller brekninger og nedsatt allmenntilstand, bør du alltid kontakte veterinær. 

Valpesyke hos hund er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen, skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Det som er karakteristisk for sykdommen er høy feber, irritasjon i luftveiene som ofte er komplisert med lungebetennelse, og symptomer i sentralnervesystemet.

Hvordan smitter sykdommen?

Valpesyke smitter vanligvis gjennom kroppsvæsker som neseutflod, avføring og urin. Smittede hunder kan skille ut virus og dermed være smittefarlige i flere måneder. Valpesyke smitter lett, både direkte fra hund til hund, men også indirekte via hender, klær, matskåler og utstyr.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.