Til hovedinnhold

Veterinærer og laboratorier - slik melder du fra om smittsom dyresykdom

Faglig oppdatert

Veterinærer og laboratorier har utvidet plikt til å melde fra om smittsomme sykdommer.

Ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom på nasjonal liste 1 og nasjonal liste 2, skal veterinæren eller laboratoriemedarbeideren melde fra til Mattilsynet så raskt som mulig. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Laboratorier melder på samme måte, eller etter nærmere avtale med Mattilsynet.

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig til Mattilsynet om påviste nasjonal liste 3-sykdommer. Du sender meldingen i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet for smittsomme dyresykdommer. Fristen for å melde er syv dager etter påvisningen. 

Mattilsynets skjematjenester