Til hovedinnhold

Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse er en sykdom som rammer hunder. Hvis du har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Status

Sykdommen forekommer sjelden i Norge. Dette skyldes at vaksine mot leverbetennelse er en del av kjernevaksinene til hund.

Mattilsynet anbefaler at alle hunder vaksineres mot smittsom leverbetennelse. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse hos hund (HCC) er en virussykdom forårsaket av Canine Adenovirus 1. Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen, bortsett fra generell støttebehandling. 

Hvis hunden din blir syk med for eksempel høy feber eller alvorlig oppkast og diaré, bør du kontakte veterinær. 

Smittsom leverbetennelse hos hund er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Smittede hunder blir syke etter 4-7 dager. Symptomer på smittsom leverbetennelse kan være oppkast og diaré, blødninger, magesmerter, feber, gule slimhinner og blågrå blakking av øyne på grunn av ødem i hornhinnen.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset smitter enten direkte fra hund til hund eller indirekte via sko, klær, hender og andre gjenstander som har hatt kontakt med en smittet hund eller dens avføring eller oppkast. Viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve lenge i miljøet.

For å unngå å smitte andre hunder, bør du alltid passe på at hunden din ikke har tett kontakt med andre hunder så lenge den har symptomer på sykdom. Hunder som overlever, kan være smittebærere i mange måneder.

Fullvaksinerte hunder blir svært sjeldent syke av smittsom leverbetennelse, og alle hunder bør derfor vaksineres mot sykdommen.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.

Mer informasjon