Til hovedinnhold

Rabies

Rabies er en sykdom som rammer både dyr og mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Rabies har vært påvist hos dyr på Svalbard siden 1980. Fastlands-Norge er fritt for rabies. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Rabies er en virussykdom hos dyr og mennesker. 

Rabies er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Dyr med mistanke om rabies skal avlives. Sikker påvisning av rabies skjer ved påvisning av virus i hjernen etter at dyret er avlivet.

Symptomer

Symptomer på rabies opptrer vanligvis 1-2 måneder etter smitte, men kan også komme både tidligere og senere. Smitten kan utskilles i spyttet i ca. to uker før de første symptomene opptrer, og dyr kan derfor overføre rabies en kort periode før de viser symptomer.

Rabiesvirus angriper nervesystemet i hjernen. Symptomene kan variere hos ulike dyrearter. Det er også to ulike hovedformer av sykdommen. Den ene er såkalt rasende rabies der dyrene blir hyperaktive og aggressive. Den andre formen er lammelsesform som kjennetegnes av tiltakende lammelser.

De første symptomene kan være ulike svake symptomer som ofte overses hos dyr. De første karakteristiske symptomene er unormal adferd. Tamme dyr kan bli sky og trekke seg bort fra eieren, mens ville dyr ofte reagerer motsatt og mister sin naturlige skyhet. Etter hvert utvikles et akutt stadium, ofte preget av sterk aggressivitet og/eller av økende lammelser. Noen dyr kan også vise symptomer fra alle stadiene.

I sluttfasen av sykdommen blir dyret liggende og dør av lammelser som gjør at de ikke får puste.

Hvor lang tid tar det før det synes at dyrene har rabies?

Tiden det tar fra dyret blir smittet til symptomene begynner å synes (inkubasjonstiden) tar vanligvis 1-2 måneder men kan variere mye.

Symptomene kan komme både tidligere og senere, alt fra 10 dager til opptil mange måneder.

Inkubasjonstiden avhenger blant annet av mengde virus, hvor smitten har kommet inn i kroppen, og størrelse og dybde på bittskaden. For eksempel kan store, dype bittsår nær hjernen (som i ansiktet) føre til at viruset raskere når hjernen, noe som gir kortere inkubasjonstid. 

Når sjukdomssymptomene inntrer vil dyret normalt dø i løpet av få dager.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

I følge WHO (Verdens helseorganisasjon) dør årlig omtrent 55 000 mennesker av rabies (hundegalskap). Det er framfor alt barn som smittes av rabies i land der rabies er en utbredt sykdom.

Rabies forårsakes av et virus som angriper nervesystemet og er absolutt dødelig hvis en er smittet og har utviklet symptomer. Alle pattedyr, også mennesker, er mottakelige. Det finnes gode vaksiner for både folk og dyr som gjør at sykdommen kan unngås. Til tross for dette dør det tusenvis av mennesker av rabies.

De fleste tilfellene av rabies hos mennesker forekommer i India, Kina og Afrika der smitten oftest skjer via hundebitt. I deler av Europa og andre deler av verden opprettholdes smitten i ville dyr. Når ville dyr blir syke endrer de adferd og blir ofte aggressive, de kan da angripe og smitte både kjæledyr og mennesker.

Norge er i en særstilling i og med at sjukdommen aldri er påvist på fastlandet de siste 200 årene. Dette er også årsaken til at vi har svært strenge regler og krav til vaksinasjon mot rabies for kjæledyr som kommer til Norge fra andre land.

Beredskap