Til hovedinnhold

Revens dvergbendelorm

Revens dvergbendelorm rammer hovedsakelig rev, men kan også ramme mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen er ikke påvist på det norske fastlandet, men den er påvist på Svalbard.

Dvergbendelorm ble påvist på rev i Sverige i 2011. Sykdommen er vanlig i en rekke land, også i Europa. Forekomsten øker, og bendelormen sprer seg også til nye områder.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Revens dvergbendelorm

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som hovedsakelig finnes hos rev. Parasitten kalles også revens dvergbendelmark.

Hunder og katter kan også være bærere av parasitten. Parasitten er ufarlig for dyr, men kan i verste fall være dødelig for mennesker. Parasitten kan ikke smitte mellom mennesker.

Revens dvergbendelorm er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. 

Symptomer

Dyr som fungerer som hovedvert for dvergbendelormen, det vil si rovdyr som hund, katt og rev, viser ingen tegn til sykdom.

Parasitten forårsaker forholdsvis sjelden sykdom hos mennesker. Sykdommen hos mennesker heter ekinokokkose, den utvikler seg langsomt, og ofte tar det år fra man ble smittet til sykdommen oppdages. Det fins behandling for sykdommen hos mennesker. 

Se mer om sykdommen hos mennesker på Folkehelseinstituttet: Ekinokokkose (fhi.no)

Hvordan smitter sykdommen?

Revens dvergbendelorm trenger to ulike dyreslag for å formere seg. Disse kalles hovedvert og mellomvert. Rovdyr som rev, hund og katt er hovedverter for dvergbendelormen, mens mus og smågnagere er mellomverter.

Hovedverten utskiller egg fra parasitten i avføringen. Når mellomverten får i seg eggene fra parasitten, utvikler eggene seg til mellomstadier i dyrets indre organer.

Når parasitteggene har utviklet seg i mellomverten, kan de smitte nye hovedverter ved at hovedvertene spiser mellomverten.

Mellomstadiene utvikler seg videre i hovedverten til kjønnsmodne bendelorm som er cirka 3 millimeter lange. De kjønnsmodne bendelormene produserer egg som skilles ut med avføring, og som kan smitte nye mellomverter.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, smitte til mennesker kan skje fra smittede dyr (hovedverter)

  • ved kontakt med avføring fra dyrene
  • ved tett kontakt med dyrene
  • via forurenset drikkevann og mat som frukt og grønnsaker

Revens dvergbendelorm kan ikke smitte direkte mellom mennesker.