Spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Det er i utgangspunktet forbudt å spre plantevernmidler fra luftfartøy. Både helikopter, fly og droner regnes som luftfartøy.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Spredning av plantevernmidler fra droner
  2. Spredning av plantevernmidler fra helikopter
  3. Dette kan kommunene ikke bestemme