Hvem har ansvar for merkingen av mat?

Her finner du informasjon om hvilke aktører i produksjons- og salgsleddet som har ansvar for informasjonen og merkingen av mat.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hvordan fordeles ansvaret for opplysningene? 
  2. Hvem har hovedansvaret for matinformasjonen? 
  3. Noen virksomheter har ikke innflytelse på opplysningene, men de har likevel ansvar. 
  4. Kan driftsansvarlige endre opplysningene som følger en matvare? 
  5. Driftsansvarlige skal sikre at regelverket følges 
  6. Er det også krav til opplysninger om matvarer som ikke er ferdigpakket? 
  7. Kan de obligatoriske opplysningene gis i separate handelsdokumenter i tidligere handelsledd? 
  8. Matvarer som ikke er ment for sluttforbruker eller storhusholdning 

Alle ferdigpakkede matvarer som omsettes til storhusholdning og forbruker, skal være merket med «navn eller firma og adresse for den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket…». Dette er en av de obligatoriske opplysningene som skal stå på matvarene. 

Her beskriver vi nærmere hvem som er ansvarlig for både de obligatoriske og frivillige opplysningene som gis om matvarene. 

Den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak er ansvarlig for opplysningene, men hva menes med et næringsmiddelforetak? 

Ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i forbindelse med et hvilket som helst ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler, er et næringsmiddelforetak.

Vi bruker ofte ordet virksomhet istedenfor næringsmiddelforetak i dette dokumentet. I det følgende varierer vi med ordene selge og omsette. Dette omfatter all omsetning av matvarer mot eller uten vederlag. Det vil si at reglene gjelder selv om matvarene gis bort.