Slik søker du om helsesertifikat i ny eksportløsning

I den nye eksportløsningen kan du søke om helsesertifikat på to ulike måter.

Publisert

1. Søknadsskjema på nett

Logg inn på https://innsending.eksport.mattilsynet.no og følg veiledningen der. 

2. Direkte fra ditt fagsystem

Mattilsynet har laget et API som innsender kan koble sitt fagsystem til, slik at søknadene om helsesertifikat kan opprettes direkte derfra. API-et er tilgjengelig for at alle som har lyst å koble seg på.

Mer informasjon om de to ulike måtene å søke på finner du på Slik fungerer Mattilsynets nye eksportløsning.

Når skal jeg bruke den nye eksportløsningen?

Den nye eksportløsningen videreutvikles fortløpende. I dag kan den brukes til:

Når kan jeg ikke bruke den nye eksportløsningen?

Du må fremdeles bruke søknadsløpet i Mattilsynets skjematjeneste i følgende tilfeller:

  • sertifikat 2.1.23 til følgende land; Canada, Færøyene, Malaysia, Nigeria
  • hvis sertifikatet må utstedes utenfor ordinær åpningstid ved Mattilsynets kontorsteder, unntatt ved Avdeling Romerike (Kløfta), som har utvidet åpningstid til kl. 20
  • sertifikater med teksten "On behalf of…" i feltet for avsender (consignor)
  • utenlandske produsenter

Hva skjer når jeg har sendt inn søknaden?

I den nye eksportløsningen vil de fleste søknadene bli behandlet automatisk. I noen tilfeller er likevel manuell vurdering nødvendig. Manuell behandling gjøres fortløpende av Mattilsynets saksbehandlere, innenfor kontortid på det valgte kontorstedet. 

Når søknaden er godkjent, kan eksportpartiet sendes ut av landet. Har du søkt om et sertifikat som utstedes på papir, kan dette hentes på valgt kontorsted når det har fått status "utstedt". Hvis du har søkt om et sertifikat som bare utstedes elektronisk (eCert), vil dette bli tilgjengelig for importlandets myndigheter straks søknaden er godkjent.