Slik fungerer Mattilsynets nye eksportløsning

I den nye eksportløsningen blir de fleste søknadene behandlet automatisk.

Publisert

Eksportløsningen gir umiddelbart etter innsending svar på om søknaden om helsesertifikat er godkjent eller om den må vurderes nærmere.

Er søknaden godkjent, kan varene forlate landet og sertifikatet hentes senere.

Nettskjema for innsending av søknad

Mattilsynet har laget et nytt, nettbasert søknadsskjema som innsender kan bruke for å søke om helsesertifikater. Nettskjemaet har nedtrekklister og begrenset bruk av fritekst. Dette reduserer risikoen for tastefeil og gjør automatisk validering og vurdering av sertifikatsøknaden mulig.

Ved innlogging vil bruker ha samme delegeringer som samme bruker har i Mattilsynets skjematjenester.

API gjør det mulig å søke direkte fra fagsystem

Mattilsynet har laget et API som innsender kan koble sitt fagsystem til, slik at søknadene om helsesertifikat kan genereres direkte derfra. API-et er tilgjengelig for at alle som har lyst til å koble seg på. 

De innkommende søknadene fra nettskjema og API havner i samme kø i Mattilsynets nye saksbehandlingsverktøy.

Mer om API

Tilhørende Swagger-dokumentasjon 

Kontakt Produktteam Eksport i Mattilsynet for informasjon om hvordan du kan koble ditt fagsystem til det nye API-et: export.systems@mattilsynet.no

Vurderingskriterier

Disse vurderingsreglene ligger til grunn for godkjenning av søknaden om helsesertifikat:

  • I nettskjemaet gjøres det valideringer underveis under utfylling. Skjemaets hjelpetekster og tilbakemeldinger på feltnivå beskriver hvilke kriterier som må være oppfylt for hvert felt for å komme videre i søknadsløpet. Ved bruk av API vil tilsvarende feltvalideringer bli gjort ved innsending, og du vil via fagsystemet få beskjed om søknadens status.
  • Produsent må være godkjent av Mattilsynet; bare virksomheter godkjent i hele den oppgitte produksjonsperioden kan velges.
  • Temperaturintervall må være mellom -1°C og +4°C, eller være lavere enn -18°C.
  • Produksjonsdato; fersk fisk kan ikke være eldre enn 10 dager, mens frossen fisk og varer uten temperaturkrav kan ikke være eldre enn 24 måneder.

Planlagt videreutvikling av den nye løsningen

Mattilsynets Produktteam Eksport jobber fortløpende med å lansere ny funksjonalitet i den nye eksportløsningen. Det som planlegges videre i den nye løsningen er

  • manuell behandling av søknader, slik at også "gule" søknader kan behandles i den nye eksportløsningen
  • flytting av flere sertifikater fra Mattilsynets skjematjeneste og inn i den nye eksportløsningen
  • tilrettelegging for papirløs eksport via eCert

QR-kode

På baksiden av sertifikatet vises en QR-kode. Denne brukes foreløpig kun internt i Mattilsynets saksbehandling. 

Hvis importlandets myndighet eller kunde har spørsmål om hva QR-koden brukes til, kan du sende dem denne erklæringen: Regarding QR-codes on Norwegian health certificates (PDF)