Til hovedinnhold

Eksport til land som krever listeføring

Importlands myndigheter stiller stadig strengere krav til norske produsenter. Flere importland krever at virksomheter listeføres for import gjennom egne godkjente lister. For norske produsenter betyr dette at virksomheten må registreres i egne systemer hos Mattilsynet.

Publisert

Listeføring

Til enkelte importland holder det ikke lenger å være en godkjent virksomhet i Norge for å få importere sine produkter. I noen tilfeller blir det behov for produsenter å registrere seg hos Mattilsynet, for eksport til ett bestemt land, som igjen sender liste over registringene til importlandets myndigheter. Registreringene godkjennes og settes opp i egne registre i mottakerlandene, og publiserte lister danner grunnlag for hvilke produsenter som har markedsadgang. Dette kaller vi listeføring.

Mattilsynet tar i bruk både manuelle og elektroniske registreringsløsning for å oversende lister til importland. Mange produsenter står allerede på listene hos de ulike landene, men endringer i importlands krav kan allikevel skape unødvendige vansker ved eksport.

Plikter

Mattilsynet er pliktet til å oppdatere lister fra Norge til importland i henhold til avtaler gjort med de enkelte importlandene. Produsentene er pliktig til å sørge for at informasjonen deres er oppdatert i henhold til kravene fra importlandet de ønsker å eksportere til. Den beste måten å sikre at opplysningene er riktig, er at produsent selv melder inn og vedlikeholder informasjonen i listene. Dette gjøres i Mattilsynets skjematjenester, eller via Sjømatrådet dersom det foreligger en avtale om dette.

Det er frivillig å registrere seg for å bli listeført, men dersom produsenten ønsker å eksportere til et land som krever listeføring, plikter produsent å registrere seg hos Mattilsynet. Dersom importlandets myndigheter endrer kravene i forbindelse med registrering for import til sitt land, og endringene er av slik karakter at Mattilsynet må endre den elektroniske registreringsløsningen i Mattilsynets skjematjenester, er produsentene pliktet til å registrere seg på nytt i ny løsning, dersom de fremdeles ønsker å på importlandets lister.

Land med listeføring

Ved å følge lenken til landene nedenfor finner du mer informasjon om hvordan registrering for import til importlandet foregår:

Årshjul for oppdatering av lister

Mattilsynet har laget et årshjul for når listene skal behandles og sendes fra Mattilsynet. I årshjulet finner du informasjon om listene Mattilsynet administrerer, og hvor mange ganger i året de oversendes fra Mattilsynet. Det er også spesifikk informasjon for produsentene om frister for å registrere seg eller endre sin informasjon, for å bli med på neste liste som oversendes fra Mattilsynet.

Mattilsynets årshjul for listeføring