Til hovedinnhold

Liten kubebille

Liten kubebille er et insekt som kan inifisere bikuber. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen forekommer ikke i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Liten kubebille

Sykdommen skyldes en inntrening av insektet liten kubebille (Aethina tumida). Liten kubebille hører naturlig til i sørlige deler av Afrika. Sykdommen forekommer i Australia, USA, Canada, Frankrike og Italia. Sykdommen forekommer ikke i Norge.

Liten kubebille er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. 

Symptomer

Liten kubebille kan formere seg til store kolonier i infiserte bifolk. De spiser yngel, honning og pollen. Under visse omstendigheter kan de ødelegge vokstavler, forårsake gjæring og ødelegge honningen. Tavlene blir slimete og lukter råttent. Hvis angrepet av liten kubebille blir stort, kan det ødelegge bifolket eller få biene til å rømme fra kubene.

Hvordan smitter sykdommen?

Liten kubebille finner veien inn i bikubene fra miljøet utenfor, for eksempel ved at de følger med frukt. Det er lukten av bikuber og bier som gjør at de finner veien inn. Man mener at de kan lukte bifolk som er i en stresset situasjon, for eksempel grunnet annen sykdom, og som dermed har svekkede forsvarsmekanismer mot liten kubebille.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Liten kubebille kan ikke smitte mennesker.