Liten kubebille

Liten kubebille er et insekt som kan inifisere bikuber. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen forekommer ikke i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Liten kubebille

Sykdommen skyldes en inntrening av insektet liten kubebille (Aethina tumida). Liten kubebille hører naturlig til i sørlige deler av Afrika. Sykdommen forekommer i Australia, USA, Canada, Frankrike og Italia. Sykdommen forekommer ikke i Norge.

Liten kubebille er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. 

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mer informasjon

Skjema og maler

Regelverk

Lenker til andre