Registrere eller oppdatere birøkt - registreringsskjema

Publisert

Du skal bruke dette skjemaet dersom du skal

  • registrere nye bigardsplassar hos Mattilsynet
  • oppdatere eller rette opplysningar om bigardsplassar du tidlegare har registrert hos Mattilsynet
  • melde frå til Mattilsynet om at du har lagt ned bigardsplassar.
  • be Mattilsynet om å foreta undersøkingane som krevst for å flytte bier internt i Noreg (sertifisere bigarden) 
  • melde frå til Mattilsynet om at du sjølv har føretatt undersøkingane som krevst for å flytte bier frå bigarden internt i Noreg (sertifisere bigarden) 
  • underrette Mattilsynet om slyngerom du bruker

Skjemaet viser til forskrifter som er oppheva og erstatta av nye forskrifter. Dei nye forskriftene tredde i kraft 28. april 2022. Sjå oversikt over erstatningar. Mattilsynet jobbar fortløpande med oppdatering av dei digitale skjemaa sine.

Gå til skjema