Be Mattilsynet om å undersøke bigården din

Faglig oppdatert

Bruk skjemaet "Registrer/oppdater birøkt" i Mattilsynets skjematjeneste for å be Mattilsynet foreta undersøkelsene som trengs før du flytter bier i Norge

I skjemaet velger du da "Bigård sertifisert av Mattilsynet" i feltet "Type bigård". Mattilsynet vil da kontakte deg for å avtale tidspunkt for sykdomskontroll i bigården. Oppgi gjerne ønsket dato og tidspunkt i skjemaet.

Når du får undersøkelsene utført av Mattilsynet, vil Mattilsynet registrere hvilke datoer sertifiseringen gjelder fra og til. Statusen settes automatisk tilbake til "Ikke-sertifisert bigård" hvis det ikke blir registrert at undersøkelsene er foretatt "på nytt før til-datoen utløper.
 

Mattilsynets skjematjeneste