Til hovedinnhold

Hva gjøres for å bekjempe liten kubebille i Europa?

EU-kommisjonen har utarbeidet særskilte nødtiltak mot liten kubebille.

Publisert

Bestemmelsene skal begrense smittespredning under utbrudd av sykdommen i EØS-området.

Beslutningen heter (EU) 2023/110, og er gjennomført i dyresykdomsnødtiltaksforskriften. Denne beslutningen endres jevnlig for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbruddet.

Se EU-kommisjonens nettsider EUR-Lex - 32023D0110 - EN - EUR-Lex (europa.eu) for å finne den sist oppdaterte beslutningen. Klikk på "current consolidated version" og velg ønsket språk.

Du kan også lese mer fra EU-kommisjonen på siden Small hive beatle outbreaks (https://food.ec.europa.eu/).

Regelverk