Tang og tare til bruk som mat

Det er stor interesse for å utnytte tang og tare som mat. På denne siden informerer vi forbrukere om mattrygghet, og veileder produsenter om hva de må gjøre og ta hensyn til når de skal produsere tang og tare som mat.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Råd til forbrukere: Ikke spis for store mengder
  2. Dette vet vi om mattrygghet for tang og tare
  3. Veileder om produksjon og omsetning
  4. Registrering av virksomhet
  5. Regelverk om tang og tare til bruk som mat
  6. Risikohåndtering av produkter med høyt jod-nivå

Vi bruker her det populære uttrykket “tang og tare”, men den mer presise termen er “makroalger”. Makroalger er en stor og mangfoldig gruppe av flercellede fotosyntetiserende alger som hovedsakelig lever i salt- og brakkvann.

På bakgrunn av de mest dominerende pigmentene, deles makroalger grovt inn i de tre gruppene

  • brunalger
  • rødalger
  • grønnalger

De ulike gruppene og artene kan ha svært ulike egenskaper og også innhold av ulike stoffer.

Mattilsynet har laget en veileder både for deg som produserer og omsetter tang og tare som mat, og for deg som planlegger å starte opp slik produksjon.

Veileder om produksjon og omsetting av tang og tare til mat

Se endringer