Regler ved fiske, landing og omsetning av fisk 

Her finner du en kort oversikt over regler knyttet til fiske, landing og omsetning av fisk, med bakgrunn i hygieneregelverket.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er primærproduksjon fiske?
  2. Bløgging og sløying 
  3. Landing og levering av fisk 
  4. Håndtering på kai 
  5. Godkjenning av mobile mottak 
  6. Flere etater har ansvar ved landing og levering av fisk