Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Virksomheter som har fått godkjent søknad om regodkjenning i Kina, bør sende inn endringssøknad så fort som mulig

Norske sjømatprodusenter som har godkjenning i Kina, er i gang med regodkjenning. Dette er nødvendig for å sikre at den kinesiske godkjenningen deres ikke utløper. Etter at søknad om regodkjenning er godkjent av kinesiske myndighe... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/virksomheter_som_har_faatt_godkjent_soknad_om_regodkjenning_i_kina_bor_sende_inn_endringssoknad_saa_fort_som_mulig.49262 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt  m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_bakerier_bryggerier_iskrem_og_andre_virksomheter_som_produserer_naeringsmidler_i_2023.49251 Publisert 31.01.2023 | Sist endret 31.01.2023

Tilsyn med mat i bensinstasjoner i 2023

Mattilsynet hadde revisjon ved hovedkontoret hos kjedene Circle K og Shell i 2021. Som en fortsettelse av dette tilsynet vil utvalgte bensinstasjoner i disse kjedene få verifikasjonstilsyn i 2023. Mattilsynet vil føre tilsyn med ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_mat_i_bensinstasjoner_i_2023.49125 Publisert 25.01.2023 | Sist endret 25.01.2023

Ny nordisk rapport om mattrygghet i tang og tare

Sammen med andre mattilsyn i Norden, har Mattilsynet sett på en felles nordisk tilnærming til risikohåndtering av mattrygghet i tang tare til bruk som mat. Prosjektgruppen anbefaler at det blant annet bør utvikles et harmonisert r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/nye_marine_arter/tang_og_tare/ny_nordisk_rapport_om_mattrygghet_i_tang_og_tare.49166 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2023

Som oppfølging av det nasjonale tilsynsprosjektet om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd i 2020, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2023 til å handle spesielt om bruk av medisinske påsta... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_bruk_av_ernaerings_og_helsepaastander_i_2023.49158 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomhetene som håndterer fisk og sjømat hvor animalske biprodukter oppstår og virksomheter som bearbeider animalske biprodukter. Det vil bli ført tilsyn med at de virksomhetene som håndter... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_animalske_biprodukter_i_2023.49128 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med sjømatområdet i 2023

Mattilsynets vil i 2023 kontrollere at godkjente virksomheter og fartøy sikrer trygg sjømat gjennom god hygienepraksis. Tilsynet skal være risikobasert. Fiskefartøy vil bli inspisert i aktuelle sesonger og i hovedsak i forbindelse... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_sjomatomraadet_i_2023.49137 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med virksomheter som produserer kjøtt- og kjøttprodukter, meieriprodukter og eggprodukt i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter som produserer kjøtt- og kjøttprodukt, meieriprodukter og eggprodukter. Disse virksomhetene får tilsyn Produksjonsvirksomheter som produserer ulike kjøtt- og kjøttprod... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_virksomheter_som_produserer_kjott_og_kjottprodukter_meieriprodukter_og_eggprodukt_i_2023.49132 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i form av revisjon eller inspeksjon av slakterier.  Målet er å sikre hygienisk slakting for å oppnå trygg mat. Disse virksomhetene får tilsyn Virksomheter so... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_slakteri_og_viltbehandlingsanlegg_i_2023.49130 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med serveringssteder i 2023

I tillegg til smilefjestilsynene vil Mattilsynet i 2023 også føre tilsyn med serveringssteder som ikke er med i smilefjesordningen. Vi legger hovedvekt på kravene om god hygienepraksis i næringsmiddelregelverket. Hovedmålet er å b... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_serveringssteder_i_2023.49123 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med kantiner og cateringvirksomheter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet gjennomføre revisjoner ved hovedkontorene til noen utvalgte kjeder som driver catering eller kantiner. Vi legger hovedvekt på kravene om god hygienepraksis i næringsmiddelregelverket. Hovedmålet er å bidra t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_kantiner_og_cateringvirksomheter_i_2023.49118 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med detaljhandel i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomheter som driver detaljhandel av næringsmidler. Det inkluderer også virksomheter som driver detaljhandel og som samtidig er registrert med næringsmiddelproduksjon for lokal, marginal o... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_detaljhandel_i_2023.49116 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn med matinformasjon hos næringsmiddelprodusenter i 2023

Vi skal se på matinformasjonskravene ingrediensliste (inkludert mengdeangivelse), allergenmerking og opprinnelsesmerking Dette ser vi etterVi skal undersøke om innholdet i maten er tråd med resept/produktdatablad/oppskrift. Vi kon... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_matinformasjon_hos_naeringsmiddelprodusenter_i_2023.49083 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 03.02.2023

Merkesjekken – Mattilsynet ser på matinformasjon på fiskematprodukter i 2023

Kontrollen omfatter matinformasjon på ferdigemballerte norsk produserte fiskematprodukter omsatt i butikk. Fiskematprodukter i denne kampanjen er prosesserte produkter av fisk. Det er for eksempel fiskekaker, fiskeboller og fiskeb... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/merkesjekken__mattilsynet_ser_paa_matinformasjon_paa_fiskematprodukter_i_2023.49082 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med sjømateksport i 2023

Mattilsynet gjennomfører kontroll av eksportparti i forbindelse med innsending av forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat for sjømat. Det er også viktig at produsenter og eksportører oppfyller særkravene enkelte land stiller ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_sjomateksport_i_2023.49077 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 20.01.2023

Tilsyn med næringsmidler til særskilte grupper i 2023

Området næringsmidler til særskilte grupper vil i år ha fokus på virksomheter som markedsfører medisinske næringsmidler og morsmelkerstatninger. Det vi ser etterMedisinske næringsmidler og morsmelkerstatninger reguleres under fors... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_naeringsmidler_til_saerskilte_grupper_i_2023.49076 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 20.01.2023

Smilefjestilsyn i 2023

Smilefjestilsyn gjennomføres på restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. Ordningen er laget for at publikum skal kunne gjøre seg kjent med resultatet av Mattilsynets tilsyn før de velger spisested. Dette ser vi etterSmi... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/smilefjestilsyn_i_2023.49065 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med matimportører i 2023

I 2023 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige matvarer og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS. Vi vil fortsatt tilby egen veiledning til nye matimportører. D... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_matimportorer_i_2023.45916 Publisert 16.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Mulig stans av eksport til India fra 1. mars 2023

Indiske myndigheter utsetter kravet om nytt helsesertifikat til 1. mars 2023. Dette kan innebære at eksport av sjømat, melk og melkeprodukter samt svin og svineprodukter stanser fra 1. mars. De nye kravene innebærer at Mattilsynet... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/mulig_stans_av_eksport_til_india_fra_1_mars_2023.48458 Publisert 11.01.2023 | Sist endret 11.01.2023

Sjømateksport til Sør-Korea: Fra 18. januar er det kun mulig å søke om sertifikat i Mattilsynets nye eksportløsning

Fra 18. januar kan du kun søke om sjømatsertifikat for Sør-Korea i Mattilsynets nye eksportløsning. Sertifikatet vil ikke lenger være tilgjengelig i MATS skjematjenester. Dette skjer i forbindelse med at Mattilsynet fra og med 1. ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sjomateksport_til_sorkorea_fra_18_januar_er_det_kun_mulig_aa_soke_om_sertifikat_i_mattilsynets_nye_eksportlosning.48898 Publisert 04.01.2023 | Sist endret 04.01.2023