Til hovedinnhold

Europakommisjonen ønsker innspill til forbedring av kvalitetskontrollen for matkontaktmaterialer av plast

Publisert

Europakommisjonen har åpnet høring om en ny rettsakt som skal forbedre kvalitetskontrollen under forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler. Den nye rettsakten har som mål å styrke sikkerhet og bærekraft ved bruk av slike materialer. Høringsfrist 15. april. 

Hovedpunkter i den nye rettsakten inkluderer:

Sikre overensstemmelse med forordning (EU) 2022/1616 om resirkulert plast og forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidprodukter. Dette vil bidra til å sikre at matkontaktmaterialer av plast møter de nyeste kravene for sikkerhet og miljøvennlighet.

Innføring av renhetskrav for stoffer hentet fra avfall og naturlige materialer. Dette trinnet er ment å garantere at materialene som brukes i matkontaktmaterialer av plast, er av høy kvalitet og fri for skadelige forurensninger.

Tilpasning av migrasjonstesting for flerlagsmaterialer og gjentatt testing for materialer som brukes flere ganger. Dette vil sikre mer nøyaktige og representative resultater, som bedre reflekterer hvordan materialene oppfører seg i kontakt med matvarer under ulike forhold.

Videre inkluderer den foreslåtte rettsakten tillegg av kvalitetskontrollregler til forordning (EF) nr. 2023/2006 om god produksjonspraksis. Dette tiltaket er ment å forsterke den generelle sikkerhets- og kvalitetsstandarden for alle matkontaktmaterialer av plast.

Mattilsynet oppfordrer alle berørte parter, inkludert produsenter, forbrukere og andre interessenter, til å delta i Europakommisjonens høring. Dette er en viktig mulighet til å bidra med tilbakemeldinger og sikre at den endelige rettsakten best reflekterer behovene og bekymringene til alle involverte.

Fristen for å delta i høringen er 15. april. 

For mer informasjon og for å delta i høringen, gå inn på siden  Food safety – plastic food contact materials (FCMs) (update to quality control rules) (ec.europa.eu)