Til hovedinnhold

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert

Mattilsynet fastsatte 5. februar 2024 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forskriften fastsetter EU forordningene 2023/1030, 2023/1042, 2023/1049, 2023/1068, 2023/1069, 2023/1536 og 2023/1783 i norsk regelverk.

  • Forordning 2023/1030 endrer grenseverdier (MRL) for Bacillus amyloliquefaciens strain AH2, Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45 og Purpureocillium lilacinum strain PL11.
  • Forordning 2023/1042 endrer MRLer for folpet
  • Forordning 2023/1049 endrer MRLer for fiskeolje, sauefett, pendimetalin og spirotetramat
  • Forordning 2023/1068 endrer MRLer for cyantraniliprol
  • Forordning 2023/1069 endrer MRLer for biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpikoksamid, fenpyroksimate, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
  • Forordning 2023/1536 endrer MRLer for nikotin
  • Forordning 2023/1783 endrer MRLer for denatoniumbenzoat, diuron, etoxazol, metomyl og teflubenzuron

Forordningene er fastsatt i norsk regelverk fra 5. februar 2024.