Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier i 2015

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten. Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/tilsyn_med_smaa_og_mellomstore_eggpakkerier_i_2015.21830 Publisert 23.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Husdyrregisteret blir sakte bedre

Storfebønder i Norge er blitt flinkere til å rapportere inn hendelser til Husdyrregisteret. Dette betyr at Husdyrregisteret er blitt bedre, og at Norge har fått bedre beredskap på dyrehelse og mattrygghet, selv om registreringen f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/husdyrregisteret_blir_sakte_bedre.21813 Publisert 19.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om dyrevelferd hos kalkun

Risikovurderingen om dyrevelferden hos slaktekalkun fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gir viktig informasjon, og er et godt grunnlag for Mattilsynet for å vurdere behov for endringer i regelverket for hold av kalkun, ko... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/mattilsynet_vil_folge_opp_risikovurdering_om_dyrevelferd_hos_kalkun.21764 Publisert 15.02.2016 | Sist endret 12.08.2019

Mattilsynet har kontrollert håndtering av animaliebiprodukter i villfiskmottak: Håndteringen må bedres

I februar til oktober 2015 ble det gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på etterlevelsen av regelverket som gjelder håndtering av biprodukter i villfiskmottak. Regelverksbruddene som ble avdekket viser at det svikter på den ge... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/mattilsynet_har_kontrollert_haandtering_av_animaliebiprodukter_i_villfiskmottak_haandteringen_maa_bedres.21742 Publisert 12.02.2016 | Sist endret 02.12.2019

Overvåking av antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015

Det ble ikke påvist overskridelser over grenseverdiene i noen av de undersøkte slaktprøvene i fjor. Det viser Mattilsynets nasjonale overvåkingsprogram for antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe i 2015. Mattilsynet ha... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/overvaaking_av_antibiotikarester_i_slakt_av_storfe_svin_og_smaafe_i_2015.21709 Publisert 10.02.2016 | Sist endret 10.02.2016