Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Tyrkia.

Faglig oppdatert

Vær oppmerksom på:

Alle helsesertifikatene er basert på EUs mal med mange felt som må fylles ut på sertifikatets første side. Et sertifikat kan bare benyttes til varelinjer som sorterer under samme HS-kode (Felt I.19 tolltariffkode-kun 4 første siffer). I de tilfeller eksportpartiet består av varepartier med ulike HS-koder, skal det søkes om flere sertifikater.

Om kosttilskudd

Tyrkia stiller siden 26. november 2018 krav om at kosttilskudd av fiskeolje følges av dette sertifikat:

Det generelle engelske sertifikatet for kosttilskudd aksepteres ikke lenger.

Kosttilskudd i gelatinkapsler må følges av denne erklæringen:

Om gyldighetstid på helsesertifikater

Mattilsynet har fått informasjon om avvisning av varer ankommet Tyrkia på grunn av spørsmål om gyldighetstid. Mattilsynet har ikke fått informasjon om krav til gyldighetstid på sertifikater utstedt i Norge. Mattilsynet ber likevel eksportørene ha dialog med importører om gyldighetstid på sertifikater for å sikre seg at sertifikatet eventuelt ikke er for gammel når varene ankommer Tyrkia.

Krav til godkjenning for "Metode 7" for eksport av fiskemel

Det er en forutsetning for å få utstedt sertifikat 5.1.249 Fiskemel, at virksomheten er godkjent for metode 7 i biproduktforordningen (punkt II.1.c). Mattilsynet vil sjekke at virksomheten er godkjent for metode 7 før forhåndsmeldingen godkjennes.

For å bli godkjent for metode 7 må virksomheten ta med sitt lokale mattilsynskontor for prosedyre for godkjenning.

Helsesertifikater

Sjømat, inkludert kosttilskudd

           Se veiledning til 1.1.74, fisk og fiskevarer til Tyrkia (PDF)

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding. Du kan søke direkte i Mattilsynets skjematjeneste.

Fiskeolje til dyrefôr

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av dette sertifikatet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. Les om hvordan du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikat her:

Slik søker du om helsesertifikater med forhåndsmelding

Fiskemel til dyrefôr

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av dette sertifikatet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. 

Les om hvordan du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikat her:

Slik søker du om helsesertifikater med forhåndsmelding

Hvis melet skal brukes til dyrefôr (ikke kjæledyrfôr) må du skrive inn følgende i forhåndsmeldingens felt "Evt. andre opplysninger": Partiet er ID-analysert i hht. metode i forordn. 152/2009, vedlegg VI, og analysebeviset vil bli lagt frem for tyrkiske importmyndigheter. Dette for at Mattilsynet skal kunne gå god for sertifikatteksten (se sertifikatets fotnote 3) som beskriver nettopp dette.

Merk at sertifikatet og veilederen er blitt oppdatert 30. juni 2022. Mange av avkrysningene er nå permanent strøket over, sertifikatet kan derfor brukes for mel av utelukkende akvatisk opprinnelse. Eksportør må være obs på følgende endringer:

  • Du kan nå også velge "kjæledyrfôr" som alternativ for hva melet er godkjent for
  • På side 2 må du krysse av for om melet kommer fra akvatisk produkt eller fra animaliebiprodukt av akvatisk opprinnelse. Eksportør må krysse av for en av disse. Sertifikatkontoret må, ved signering av dokumentet, stryke ut alternativet som ikke blir krysset av for av eksportør
  • På side 3 må du angi bearbeidingsmetode

Disse endringene er også beskrevet i feltveilederen.

Kollagen

12.1.309 Tyrkia, helsesertifikat, kollagen, engelsk-tyrkisk

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av dette sertifikatet. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes. 

Les om hvordan du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikat her:

Slik søker du om helsesertifikater med forhåndsmelding

Se endringer