Forsøksdyr

Hvis du skal bruke dyr i forsøk, må du få tillatelse av Mattilsynet før du går i gang med forsøket.

Mer om forsøksdyr

Forsøkssammendrag og etterevalueringer

Rapporter

Regelverk

Lenker til andre

Regelveiledning