Ansvaret for ville dyr

Finn ut kven som har ansvar for kva når det gjeld ville dyr i Noreg.

Publisert

Du har ansvaret for ville dyr du handterer

Du må hjelpe ville dyr som er sjuke eller skadde

Mattilsynet fører tilsyn og kartlegger tilstanden hos ville dyr

Kommunane forvaltar hjortevilt