Forbudt å legge ut fôr og saltslikkestein

Det er forbudt å legge ut fôr eller saltstein til ville hjortedyr i hele landet. Dette gjelder også nødfôring av rådyr.

Publisert

Forbudet skal hindre at mange dyr oppsøker samme sted, noe som gir økt risiko for smittespredning.

I Nordfjella-sonen er det i tillegg forbudt å legge ut saltsteiner i utmark til husdyr. Salt omfatter salter og mineraler, inkludert løssalt og slikkestein.

I visse tilfeller kan du likevel få tillatelse til å legge ut saltstein eller fôr.

Les mer om forbudet og muligheten for unntak: Ikke mat hjortedyra (hjorteviltportalen.no)

Regelverk

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD

Forskrift om soner ved påvisning av CWD