Lotmerking 

Alle næringsmidler som inngår i et næringsmiddelparti skal lotmerkes, dvs. merkes med kode, nummer, symbol e.l. som gjør det mulig å spore næringsmiddelet tilbake til et bestemt næringsmiddelparti.

Publisert

Dere som framstiller, produserer eller pakker et næringsmiddel, er ansvarlige for, og må selv foreta, avgrensningen av næringsmiddelpartiene. Også importører til EU/EØS er ansvarlig for at reglene om lotmerking følges. 

Lotmerking brukes for å identifisere et næringsmiddelparti, dvs. et bestemt, begrenset produksjons- eller vareparti. Merkingen kan bidra til muligheten for å spore et produkt i produksjon- og omsetningskjeden. Dette er nyttig ved tilbaketrekking og tilbakekalling. 

Slik fungerer lotmerking 

Ved lotmerking merkes en matvare med kode, nummer, symbol e.l. som gjør det mulig å identifisere matvaren. Merking skal være lett synlig, lett leselig og uutslettelig. Den skal innledes med bokstaven «L», med mindre den klart skiller seg fra øvrige opplysninger. 

Eksempel 

L 281015 (produksjonsdato) 

L 320b2 (intern kode) 

L D21403 (produksjonsanlegg, skift, dag, måned) 

 

Holdbarhetsmerking kan også brukes som lot-merking 

Best før 25. januar 2022 

Siste forbruksdag 14. februar 

Matvarer som skal lotmerkes  

  • Alle matvarer - både ferdigpakkede matvarer og matvarer som ikke er ferdigpakket. 
  • Råvarer som skal brukes til videre produksjon av matvarer. 

Matvarer som ikke må lotmerkes 

  • Næringsmidler som er merket med holdbarhetsdato som består av dag og måned, fordi holdbarhetsmerkingen medfører at partiet kan avgrenses og identifiseres.  
  • Primærprodukter (landbruksprodukter i første stadium av distribusjonen). 
  • Ikke-ferdigpakkede næringsmidler som selges i butikk. 
  • Næringsmidler i små emballasjer hvis største overflate er mindre enn 10 cm².   
  • Iskrem i porsjonsenheter. 
  • Bakervarer som normalt forbrukes innen 24 timer. 

Mer om noen av unntakene: 

Ikke-ferdigpakkede næringsmidler som selges i detaljforretninger: Dette unntaket gjelder for ikke-ferdigpakkede næringsmidler som omsettes i detaljleddet. Også næringsmidler som pakkes på anmodning fra forbrukeren eller pakkes for umiddelbart (direkte) salg, er omfattet av dette unntaket og behøver ikke lotmerkes. Mattilsynets forståelse er at produkter som pakkes for umiddelbart salg, skal omsettes innen ca. ett døgn.  

Det er viktig å merke seg at dette unntaket bare gjelder i detaljleddet. Når ikke-ferdigpakkede næringsmidler omsettes i tidligere ledd i matkjeden, skal enhetene være lotmerket. 

Matvarer i små emballasjer og beholdere: Næringsmidler i små emballasjer, hvis største overflate er mindre enn 10 cm², behøver dere ikke lotmerke. Slike små produkter kan være pastillesker, små sjokolader og fersk gjær. Men merk at hvis flere av de små produktene pakkes sammen i en ytteremballasje, skal ytteremballasjen lotmerkes. 

Spiseis i porsjonsenheter: Den enkelte enhet spiseis behøver ikke merkes med lotnummer hvis opplysningen gis på samleemballasjen/ytteremballasjen. En kartong med f.eks. 100 ispinner skal merkes med lotnummer, men ikke den enkelte ispinne. Dette gjelder alle porsjonsenheter med is, men ikke bokser med is. Disse boksene skal merkes med lotnummer.

Regelverk

Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier