Til hovedinnhold

Kan dagligvarer transporteres fra butikk til kunde uten bruk av kjølebil?

Mattilsynet vurderer dette som akseptabelt når næringsmiddelvirksomheten foretar samme transport av matvarer til hjemmet som kunden normalt ville ha foretatt selv.

Publisert

Hovedregelen er at et næringsmiddel som produsenten har merket som kjølevare, skal holdes ved kjøletemperatur (0-4°C, eller den temperatur produktet er merket med) fram til det når forbruker. Regelverket gir likevel mulighet for at temperaturen kan være en annen i kortere perioder, så lenge dette ikke fører til fare for at maten blir helseskadelig. Dette forutsetter at den som er ansvarlig for transporten har vurdert faren ved endring i temperaturen underveis.

Virksomheten må ha rutiner som sikrer at matvarene ikke utsettes for så høye temperaturer og over så lang tid at bakteriene kan begynne å formere seg. Kontroll av temperatur under transport bør inngå i internkontrollen.

Forhold som kan bidra til å begrense risikoen ved brudd i kjølekjeden ved transport uten kjølemulighet:

  • Logistikk ved plukking og pakking av matvarene før transport
  • Kjølelagring fram til uttransport
  • Pakking i isolerte beholdere
  • Rask utlevering (avhengig av utetemperatur) – begrenset antall kunder pr utleveringsrunde
  • Avtale med kunden om tidspunkt for levering direkte til kunden
  • Avtale med kunden om leveringssted med kjølemulighet