Titandioksid i kosmetikk

Titandioksid er et fargestoff som finnes i naturen. Stoffet har mange bruksområder, og er tillatt å bruke i kosmetikk og kroppspleieprodukter, med visse begrensninger.

Publisert

Du kan finne titandioksid i for eksempel tannkrem, solkrem og leppestift. Det er ikke lov å bruke titandioksid i matvarer.

Det er et grunnleggende krav at kosmetiske produkter skal være trygge i bruk. I regelverket for kosmetikk, er det satt ulike begrensninger for hvor mye titandioksid det kan være i et produkt. Det gjelder forskjellige begrensninger, avhengig av hvor produktet skal brukes og hvordan det skal brukes. Begrensningene skal sørge for at produktene er trygge.

På grunn av bekymringer om mulig helserisiko ved bruk av titandioksid i produkter som brukes i og på munnen, for eksempel tannkrem og leppestift, skal det nå gjøres en ny risikovurdering av dette.

Er det trygt å bruke kosmetiske produkter med titandioksid?

For produkter beregnet til bruk på huden, for eksempel solkrem og fuktighetskrem, er det vurdert trygt å bruke titandioksid både som fargestoff og UV-filter, med fastsatte grenseverdier. Titandioksid tas i svært liten grad opp via huden.

Titandioksid skal ikke brukes i produkter som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. Det er fastsatt egne grenseverdier og bruksbetingelser for titandioksid til bruk i ansiktsprodukter i løs pudderform og i hårprodukter i aerosolform, slik at de og skal være trygge ved normal bruk.

For leppe- og munnhygieneprodukter som kan medføre utilsiktet inntak, vurderes det nå om gjeldende grenseverdier er trygge nok.

Det er ingen akutt fare forbundet med bruk av slike produkter. For barn som ikke klarer å unngå å svelge en del tannkrem, er det mulig å velge produkter uten titandioksid, ved å se etter dette på produktets innholdsliste. Det vil være oppgitt som titandioksid, titanium dioxide, eller som fargestoffet CI 77891.

Ny risikovurdering kommer

Vilkår for trygg bruk av titandioksid i kosmetiske produkter er vurdert av EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS) mange ganger.

I desember 2023 publiserte SCCS en foreløpig risikovurdering av en rekke pigmentgrader og nanograder av titandioksid i kosmetiske produkter til oralt bruk, som tannkrem og leppestift. Det ble ikke funnet tilstrekkelig bevis til å kunne utelukke skade på arvestoffet i cellene. En av årsakene var et generelt utilstrekkelig datagrunnlag på dette området.

For å kunne gjøre en grundigere vurdering skal 2024 brukes til å samle inn mer data på de aktuelle pigment- og nanoformene. Deretter vil EU-kommisjonen gi mandat til vitenskapskomiteen for kosmetikk SCCS, som vil ha seks måneder på seg til å vurdere av dataene.

Det forventes at dersom skader på arvestoffet ikke kan utelukkes, vil det bli aktuelt å innføre nye reguleringer av titandioksid i kosmetiske produkter til oral bruk, slik som tannkrem og leppestift.