Hva defineres som kosmetiske produkter?

Det er ikke alltid lett å vite om et produkt regnes som et kosmetisk produkt eller ikke. Her kan du se hva som gjelder for noen vanlige varegrupper.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Hva er et kosmetisk produkt?
  2. Produkttyper i grenseflaten "gråsonen" mot kosmetiske produkter
  3. Kosmetikk skal markedsføres riktig