Egne regler for kosmetikk i Norge

Den norske kosmetikkforskriften er harmonisert (samordnet) med EUs regelverk. Vi har likevel noen særnorske regler.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Produsere eller importere kosmetikk
  2. Språk - merking av kosmetiske produkter
  3. Noen stoffer skal begrenses

På denne siden ser du reglene som er spesielle for Norge.