Regelverksutvikling

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk.

Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene finner du informasjon om regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet og fram til regelverket blir gjeldende. 

Dokumenter fra eldre regelverksprosesser kan du søke opp på einnsyn.no.

Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium, når muligheten til å påvirke er størst.

Slik er gangen i regelverksarbeidet

  • Møter, innspill, eventuelt nye møter
  • Ved behov bestiller Mattilsynet en risikovurdering
  • Forskriftsutkastet utarbeides og sendes på høring
  • Høringssvarene gjennomgås
  • Forskriften fastsettes og blir gjeldende
Velg tema
Høringer
Viser 7 regelverksprosesser
Publisert Tittel Høringsfrist
Endring av animaliebiproduktforskriften - endringer i krav til omsetning og import
Høring - forslag til endring av forskrift om soner for forebygging av fotråte i Rogaland og visse kommunar i Vestland, endring av forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) og endring av landdyrsporbarhetsforskriften
HØRING ENDRING AV ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN – bestemmelse av sluttpunkt til produksjon av visse gjødsel og jordforbedringsmidler
Høring - Endringer i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann
Informasjon - kommende endring av bestemmelser om sykdomsbekjempelse
Tidlig høring - opprettelse av segmenter med fjørfeanlegg for helsestatus og sykdomsbekjempelse
HØRING: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM OFFENTLIG KONTROLL – DYREHELSE, FORORDNING (EU) 2022/160 OG FORORDNING (EU) 2022/671