Til hovedinnhold

Krav til øremerking av oppdrettshjort

All oppdrettshjort må merkes. Dette gjelder også oppdrettshjort i dyrehold som er hobbypreget. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av oppdrettshjort
  2. Merking av oppdrettshjort ved overdragelse til ny driftsansvarlig
  3. Merking av importert oppdrettshjort

Se endringer

Oppdatert informasjon om erstatningsmerker til oppdrettshjort og mulighet for forlenget merkefrist

Informasjon om forebyggende tiltak for å sikre sporbarheten i tilfeller hvor ett eller begge øremerker går tapt. Dette inkluderer nye prosedyrer for å erstatte tapte eller uleselige øremerker. I tillegg gis det informasjon om hvordan man søker om forlengelse av fristen for merking.