Mattilsynet sitt ansvar for dyrevelferda

Mattilsynet utviklar regelverk, fører tilsyn og rettleier verksemder og personar som eig dyr.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Kva er dyrevelferd?
  2. Mattilsynet rettleiar
  3. Mattilsynet fører tilsyn
  4. Mattilsynet utviklar regelverk
  5. Samarbeidsavtale med politiet om dyrevelferd
  6. Dette gjer Mattilsynet når nokon bryt dyrevelferdslova